लग्नानंतर बा’यकांचे हि’प्स का होतात मोठे ? ‘हे’ आहेत त्यामागील ‘5’ का’रणे

लग्नानंतर बा’यकांचे हि’प्स का होतात मोठे ? ‘हे’ आहेत त्यामागील ‘5’ का’रणे

एक सर्वेक्षण केले गेले आणि त्यामध्ये 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील सुमारे 150 म’हिलां’चा समावेश केला गेला होता. आणि या सर्वेक्षणामधून असे आढळले आहे की मु’ली आणि स्त्रि’या यांच्या क’मरे’च्या सा’ईज मध्ये खूप फरक आहे. परंतु वि’वाहि’त नसलेल्यां म’हिला यांचे क’मरेचा भा-ग कमी वि’कसित आहेत. यावेळी हे स्पष्ट झाले की वि’वाहित म’हिलांचे क’मरेचा भाग का रुं’दावत असतो. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे देण्यात आली.

1 वै’वाहिक जीवन :- मुली लग्नानंतर आपल्या आ-युष्यात जास्त व्य’स्त होत असतात. ज्यामुळे त्या विवाहा नंतर त्यांचे श’रीरा’वर लक्ष देने विसरून जातात. लग्नाआधी मु’ली स्वत: ला स्लि’म ठेवण्यासाठी व्यायाम आणि यो’गासनही करतात. ते बाहेरील खाणी टाळतात. कारण त्यांची दे’ह’रचना टि’कवून ठेवण्याची त्यांना चिं’ता असते.

पण जेव्हा मु’लीचे लग्न होते तेव्हा ती या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास विसरते. तितका वेळ देखील त्यांना देता येत नाही. कारण त्या माहेर सोडून सासरी गेलेल्या असतात. वेळेवर व्यायाम न करणे आणि बाहेरील गोष्टी खाणे ही त्यांची रोजची कामे बनतात. ज्यामुळे त्यांचे श’रीरा’चा आ’कार बदलत चालतो.

2 हा’र्मो’न्स :- लग्नानंतर, मुली आपल्या जोडीदारास आनंदी ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असतात. त्याच सर्व लक्ष पतिकडे आ’कर्षित झालेलं असत. त्यांच्या अ-लौकिक बु-द्धिमत्तेशी सं’बं’ध बनवल्यास, मुलीच्या श’रीरा’तील हा’र्मो’न्स देखील बदलतात. ज्यामुळे मु’लीच्या श’रीरावरील स्ना’यूची वाढ होऊ लागते.

3 ता’ण :- मुली माहेरी असेपर्यंत त्यांना कोणत्याही गोष्टीचा ता’ण नसतो. लग्नानंतर जेव्हा मु’लगी नवीन घरात जाते तेव्हा तिला तेथील लोकांशी जु’ळवून घेण्यात काहीशी अ’डचण येते. अशा परिस्थितीत, मु’लगी स्वत: ला इतरांशी जु’ळवून घेण्यात तिच्या आ’रो’ग्य’कडे दुर्लक्ष करते. ज्यामुळे तीच्या श’रीराचे व’जन वा’ढू लागते व क’मरेचा भाग देखील वाढू लागतो.

4 ग’र्भ’व’ती होणे :- बऱ्याचशा मु’लींना लग्नानंतर लगेचच मु’लं होण्याची ओढ लागते. मुली लग्नानंतर अ’पत्य प्रा’प्तीची इच्छा बा’ळगतात. पतीच्या होकारानंतर पत्नी ग’र्भ’धा’रणा करण्यास स-क्षम बनते. ग’र्भ’धा’रणा झाल्यानंतर अशा परिस्थितीत मु’लींचा आ’हार वा’ढतो. जेणेकरून ती सुरक्षितपणे तिच्या बाळाला ज’न्म देऊ शकेल. ज्यामुळे त्यांचे व’जन वाढते. आणि श-रीरातील मां’स पे’शी वाढू लागतात.

5 सा’माजिक द’बाव:- लग्नाआधी प्रत्येक मु’लगी असा विचार करते की तीने नेहमीच सुंदर दिसायला हवे. जेणेकरून तीला एक चांगला जीवनसाथी मिळेल. आजच्या काळात, जीवनात प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, म्हणून स्वत: ला सांभाळण्यासाठी व श’रिरयष्टी आ’कर्षक बनविण्यासाठी मु’लीवर देखील सा’माजिक द’बाव असतो.

पण जेव्हा त्या मु’लीचे लग्न होते तेव्हा हा द’बाव न’गण्य ठरतो. म्हणूनच महिला त्यांच्या फि’टनेसविषयी बे-जबा’बदार ठरतात. आणि त्यांचे वजन वाढून क’मरेचा भाग देखील फु’गून दिसतो.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *