I-A-S मुलाखतीतील प्रश्न : असा कोणता प्रा-णी आहे जो ‘न-र’ असून देखील ‘मा-दी’ बनू शकतो…?

I-A-S मुलाखतीतील प्रश्न : असा कोणता प्रा-णी आहे जो ‘न-र’ असून देखील ‘मा-दी’ बनू शकतो…?

यूपीएससी प-रीक्षा ही सर्वात क-ठीण प-रीक्षा समजली जाते. प्रत्येक तरुण आय-एएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहत असतात. बरेच लोक यासाठी तयारी करत असतात परंतु यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होणारे काही मो-जकेच लोक आहेत.

आपल्या सर्वांना माहिती आहेच की नुकताच यूपीएससी चा निकाल जाहीर झाला आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. मुलाखत दरम्यान असे अनेक च-कित करणारे प्रश्न त्यांना विचारले जातात जे तुमच्या मनाला त्रा-स देतील.

आय.ए.एस.च्या मुलाखती दरम्यान बर्‍याच वेळा असे क-ठीण प्रश्न विचारले जातात ज्यांचे उत्तर देणे तसे सो-पे असते परंतु हे प्रश्न इतके वि-चित्र आणि व-ळवून विचारले जातात की त्यांचे ऐकून घेतल्यावर उमेदवार खूप वि-चारशील होतो. आज आम्ही तुम्हाला आयएएस मुलाखतीची काही महत्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे सांगणार आहोत जे तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

प्रश्न १- कोणत्या राज्यात लो-कसभेच्या जास्तीत जास्त जागा आहेत?
उत्तर- उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये लो-कसभेच्या जास्तीत जास्त जागा आहेत.
प्रश्न २- कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे?
उत्तर- कर्नाटकात
प्रश्न ३- बंगालची फा-ळ-णी कधी झाली?
उत्तर- 1905 मध्ये

प्रश्न ४- समु-द्रात ज-न्म घेणारी पण घरात राहणारी कोणती गोष्ट आहे?
उत्तर- हा प्रश्न पाहिल्यानंतर तुम्हीही मनावर ता-ण घ्यायला लागला असेल? या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आंम्ही सांगतो. उत्तर आहे मीठ.

प्रश्न ५- दोन मुले आणि दोन वडील चित्रपट पाहण्यासाठी गेले पण त्यांच्याकडे तीन तिकिटे होती तरीही सर्वांनी चित्रपट पाहिला कसे काय?
उत्तर- तुम्ही जसे हा प्रश्न पहात आहात. या प्रश्नात असे विचारण्यात आले आहे की जर दोन मुले आणि दोन वडिलांना फक्त दोन तिकिटे असतील तर ते चित्रपट कसे पाहतील? बरेचदा उमेदवार हा प्रश्न ऐकून विचार करत बसतो परंतु या प्रश्नाचे उत्तर अगदी सोपे आहे. आम्ही सांगतो की ते फक्त 3 लोक म्हणून त्यांनी ३ तिकीटामध्ये चित्रपट पाहिला ते होते आजोबा वडील आणि मुलगा.

प्रश्न ६- हे शक्य आहे का की माणूस सलग 10 दिवस झोपल्याशिवाय जगू शकेल?
उत्तर- होय हे अगदी शक्य आहे कारण झोपेचा वेळ रात्रीचा असतो. माणूस दिवसा झोपणार नाही.

प्रश्न ७ – रुमालाचा कोपरा क-ट करा, मग सांगा की किती कोपरे बाकी आहेत?
उत्तरः- रुमालाचे चार कोपरे आहेत. जेव्हा रुमालाचा एक कोपरा का-प-ला जाईल तेव्हा वि-खुरलेल्या कोपऱ्यातून दोन कोपरे बनविले जातील म्हणजे रुमालाचे पाच कोपरे होतील.

प्रश्न ८- पाय नाहीत पण सतत हाल-चाल करत राहते दोन्ही हा-तांनी तों-ड पुसून टाकते?
उत्तर:- आता हा प्रश्न पाहता तुम्ही असा विचार केला पाहिजे की असे काय आहे ज्याला पा-य नस-तात तरी चालत आहेत हात नसतात तरी तोंड पुसून घेत आहेत काय? या प्रश्नाचे अचूक उत्तर म्हणजे घड्याळ.

प्रश्न 9- जर तुमच्या मामाची बहीण तुमची काकू नसेल तर ती काय आहे?
उत्तर – या प्रश्नाचे अचूक उत्तर म्हणजे आ-ई.

प्रश्न १०- असा कोणता प्रा-णी आहे जो न-र आणि मा-दा दोन्ही होवू शकतो?
उत्तर – ऑ-क्टोपस

Admin

3 thoughts on “I-A-S मुलाखतीतील प्रश्न : असा कोणता प्रा-णी आहे जो ‘न-र’ असून देखील ‘मा-दी’ बनू शकतो…?

  1. प्रश्न 9- जर तुमच्या मामाची बहीण तुमची काकू नसेल तर ती काय आहे?
    उत्तर – या प्रश्नाचे अचूक उत्तर म्हणजे आई.
    Its answar may be “Mavashi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *