ध’ क्का’दा’यक ! भा’वानेच ब’हिणीसो’बतच केले लग्न, पहा ऐन रा’त्री दोघांना ‘या’ अ’व’स्थेत पाहून शे’जाऱ्यांनी……

ध’ क्का’दा’यक ! भा’वानेच ब’हिणीसो’बतच केले लग्न, पहा ऐन रा’त्री दोघांना ‘या’ अ’व’स्थेत पाहून शे’जाऱ्यांनी……

भाऊ-बहीणचे ना’ते अतिशय प’वित्र मानले जाते. भाऊ आणि बहीण एकमेकां’साठी काय करीत नाहीत. जेव्हा एखादा रडतो, दुसरा शांत करतो एकजण दुसर्‍याच्या वा’ईट गोष्टी लपवितो. खरा भाऊ-बहिण यांच्यामध्ये असे प्रे’म तुम्ही ऐकले असेलच. पण भाऊ-बहिणीचे ल’ग्न हे काहीतरी वि-चि’त्र आहे.

जो कोणी पंजाबच्या या भा’वाच्या व बहिणी’बद्दल ऐकला तो आ’श्चर्यच’कित झाला आणि ऐकून त्याचे हो’श उ’डाले की एखाद्या लहान फा’यद्या’साठी एखादी व्यक्ती किती दूर पर्यंत जावू शकते. होय पंजाबमध्ये एक भाऊ आणि बहिणीचे ए’कमेकां’शी लग्न झाले आहे. आसपासच्या लोकांना याची माहिती मिळताच हे प्र’करण पो- लि- सां-पर्यंत पोहोचले. ही क’हाणी देखील तुम्हाला चकित करेल.

सख्या भा’वा ब-हीणीचे लग्न:- पंजाबमध्ये राहणा या एका मुलीला ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक व्हायचं होतं. बर्‍याच प्र’यत्नांनंतरही, जेव्हा ती करू शकली नाही, तेव्हा तिने हे आपल्या भावाला सांगितले. तिच्या भावाने अशी एक कल्पना शोधली तुम्ही विचारू करू शकणार नाही. आश्चर्य म्हणजे त्यांच्या पा’लकांनी’ही या कल्पनेचे समर्थन केले. तिला परदेशात व्हिसा मिळावा म्हणून दोघांनी ए’कमेकां’सोबत गु’रुद्वारामध्ये ल’ग्न केले.

शेजारच्या लोकांनी पो- लि- सां-ना माहिती दिली:- एका इंग्रजी न्यूज पोर्टलने दिलेल्या माहिती नुसार या घ’डलेल्या घ- टनेत पूर्ण कुटुंब सहभागी होते. एका महिलेने या बाबत पो- ली- सात दिलेल्या त- क्रा-री नंतर हा सर्व प्रकार उ’घड झाला आहे. जेव्हा व्हिसा जु’गाडच्या लग्नाची माहिती शेजारच्या लोकांना समजली तेव्हा पो- लि- सां-ना ही बातमी दिली गेली.

ब’नाव’ट विवाह आणि ब’नावट कागदपत्रांच्या बाबतीत आता या कुटुंबाची चौ’कशी केली जात आहे. या प्र’करणा’चा त’पास करणाऱ्या इं’स्पेक्ट’र जयसिंग यांच्यानुसार मुलीचा भाऊ हा कायमचा ऑस्ट्रेलियाचा रहिवासी आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या भा’वा’शी ल’ग्न केल्यानंतर मुलगीही ब’ना’वट का’गदपत्रांच्या मदतीने तेथे शि’फ्ट झाली. दोघांनी लग्न केले आणि ब’नाव’ट का’गदपत्रे मिळवून ऑफिसमध्ये नोंदणी केली होती.

विवाहित भा’ऊ-ब’हिणी सध्या फ’रार आहेत:- पो ‘लि ‘सांनी सांगितले की, मुलीचा भाऊ ऑस्ट्रेलियामध्ये काम करतो. पण तिच्या बहिणीला देखील तेथे शिफ्ट व्हायचे होते पण तिला व्हिसा मिळण्यास त्रा-स होत होता. यामुळे कुटुंबाने असे पाऊल उ’चलले. वरवर पाहता या दोघांनीही या ल’ग्नाद्वारे ध-र्म, स’माज आणि का’यद्या’ची फ’स’वणू’क केली आहे ही एक चुकीची गोष्ट आहे.

२०१२ साली यांनी आपल्या कुटुंबाची खो’टी का’गदपत्रे ब’नवली. गुरुद्वाऱ्यामधील व्यक्तीला हाताशी धरून खोटी कागदपत्रे बनवली गेली. ती उपनोंदणी ऑफिस मध्ये जमा केली. त्यानंतर त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचा व्हिसा मिळवला. या प्र’कारातून सा’माजिक आणि का’यदेशी’र व्यवस्था धु’ळीला मिळवली आहे असे सर्वत्र बोलले जाऊ लागले आहे.

का’यद्याचा दु’रुपयोग करण्याच्या ख’टल्यात पो- ली सां-नी त्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या वि- रोधात गु ‘न्हा दाखल केला आहे. पो लि’ सां-नी सांगितले की त्यांना प-कडण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते पण दोघे तेथून पळून गेले आणि छा’पाच्या वेळी कुठेतरी लपून राहिले आहेत. या दोघांवर फ-स-वणूकी’चा आ- रो- प आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.