आपल्याच भा’वासो’बत लग्न करू इच्छिते ‘ही’ मु’लगी, म्हणाली मी आणि माझा भा’ऊ गेल्या सहा वर्षांपासून…..

आपल्याच भा’वासो’बत लग्न करू इच्छिते ‘ही’ मु’लगी, म्हणाली मी आणि माझा भा’ऊ गेल्या सहा वर्षांपासून…..

आपल्याला माहित आहे की भारतीय सं स्कृतीमध्ये लग्नाला खूप पवित्र बं’धन मानले जाते. यामुळे केवळ वधू आणि वरच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य ही एकमेकांसोबत बां धले जातात. प्रत्येक मुला-मुलीचे आपल्या लग्नाबद्दल बरीच स्वप्ने असतात. प्रत्येक व्यक्तीला लग्नासाठी सर्वोत्कृष्ट जोडीदार हवा असतो जो त्याची आयुष्यभर काळजी घेईल आणि जो त्याच्या सुख दुःखा मध्ये सोबत असेल.

अशा प रिस्थि तीत काही लोक ऑरेंज मॅरेजला तर काहीजण ल व्ह मॅरेजला प्राधान्य देतात. तथापि, आपण असे म्हणतो की आपल्या जोड्या हया स्वर्गातच बनलेल्या असतात. पण आपण जर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रे’मात पड लो तर त्याच्यासोबतच आपण आपले आयुष्य घा’लवण्याची स्वप्ने बघत असतो.

तसे लग्न हा आपल्या जी’वनातील सर्वात क’ठीण वि’षय असतो. अशा प रिस्थि तीत आपल्या कुटुंबाच्या वि रो’धात जाऊन आपण प्रे’म करत असलेल्या व्यक्तीसो बत लग्न करण्यापूर्वी आपल्याला अनेक अ’ड’चणींचा सा मना करावा लागतो.

पण अलीकडेच एका प्रे’मात प’डले’ल्या मु’ली ने असे काही केले की तिच्या घरातील स’दस्यांनाही ध’क्का ब सला. वास्तविक, हे संपूर्ण प्र’कर ण उत्तर प्रदेशच्या मुरादाबाद जिल्ह्यातील आहे. जिथे एक मु लगा आणि मु लगी गेली सहा वर्षे शा’रीरिक सं-बंध ठेवून होते, पण महत्त्वाचे म्हणजे हे दोघे दुसरे तिसरे कोण नसून ते एकमेकांचे लांबून बहीण भा ऊ लागत होते.

आपल्याला कदाचित माहित असेल की इ ‘स्ला’म ध ‘र्मात, नातेवाईकांच्या मु’लांब रोबर लग्न करणे ही फार प्राचीन प’रं’परा आहे. आजचे तरुण या प’रंप’रेला महत्त्व देताना दिसत आहेत आणि आपल्या स्वतःच्या भा’वंडां’शी प्रे’म सं- बंध जोडत आहेत.

जर आपण या मु’लीबद्दल बोलायचे झाले तर तिच्या म्हणण्यानुसार त्या मु लाने प्रथम तिच्या सोबत गो ड बोलून आपल्या प्रे’मात पा’डले आणि नंतर लग्नाचे ना टक करून तिच्याशी अ ‘नै’ति’क सं -बंध ब नवले. पण, जेव्हा त्या मु लीला त्या मुलाचे स त्य समजले तेव्हा तिच्या त ळपायाची आ ‘ग म’ स्तकात गेली आणि त्या मु’लीला कुठेतरी हे समजले की तिच्या सोबत इ’तक्या व’र्षांपासून सं- बंध असलेल्या मुलाचे लग्न कोठेतरी होणार आहे.

अशा प रिस्थि तीत तिने आपले नि’यंत्रण ग’मावले आणि धिं’गाणा घा’लण्यासाठी ती त्या मु’लाच्या घरी पोहोचली. या प्र’करणा’ची माहिती दोघांच्या कु’टुंबि’यांना समजताच त्यांनी त्या दोघांचे लग्न करण्यास न’कार दिला आणि मग त्या मुलीने पो’ लिसां’चा दरवाजा ठो ठावला आणि तिने न्या’ यासाठी पो’ लिसां’ना विन वणी केली आहे.

माहितीनुसार, बिलारी पो’ लिस ठाणे परिसरात राहणारा एक तरुण गेल्या 6 वर्षांपासून आपल्या मावस ब’हिणी सोबत राहत होता आणि लग्नाचा ब हाणा करून तिला टाळत होता. पण आता त्या मु लाचे लग्न ठरल्याची पुष्टी अ’न्यत्र झाली आहे.

पण जेव्हा त्या मु लीला त्याच्या लग्नाविषयी कळले तेव्हा ती पो ‘लि’सांस’ह त्या मु’लाच्या घरी आली आणि लग्न करण्याचा आग्रह धरू लागली आणि मग मुलाच्या कुटुंबीयांनी को’ र्टात लग्न करून देण्याचे व चन देऊन त्या मु’लीला तिच्या घरी परत पाठविले.

मग दुसर्‍याच दिवशी ही मु’लगी मुरादाबाद को ‘र्टात पोहोचली तेव्हा तो मुलगा आणि त्याचे कुटुंब तेथे आढळले नाही म्हणून ती सं’ तापून त्व’रित त्या तरूणाच्या घरी पोहोचली आणि तिथले दृश्य पाहून स्त’ब्ध झाली. खरं तर तिच्या प्रि यकराच्या लग्नाचा कार्यक्रम चालू होता आणि तेव्हा वर माला सुद्धा होणार होती.

हे सर्व पाहून त्या मु’लीने संपूर्ण गावात धिं’गाणा घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर त्या गावात पंचायत बोलविण्यात आली. सद्यस्थितीत पंचायत कोणत्याही योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचण्यास अस मर्थ आहे आणि त्या मु’लीला सुद्धा तिला तिच्या घरा तून हा’कलू न देण्यात आले आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *