हा*र्ट अ* टॅकचा झ* टका येण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ 5 सं-केत, वेळीच व्हा सावध अन्यथा.

हा*र्ट अ* टॅकचा झ* टका येण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ 5 सं-केत, वेळीच व्हा सावध अन्यथा.

पूर्वीच्या काळी संध्याकाळ झाली की म्हणजेच साडेसहा वाजता जेवण व्हायचे. त्यानंतर नऊ वाजेपर्यंत सर्वजण झोपी जात. भ-ल्या पहाटे म्हणजे साडेचार वाजता सर्वजण उठून व्यायाम करायचे. अशी दिनचर्या असल्याने पूर्वी अनेकांना कुठलाही रो- ग ज- डत नसे. चांगली झोप असेल तर तुम्हाला कुठलाही त्रा- स होणार नाही.

मात्र, सध्याच्या जमान्यात सर्वांची दिनचर्या ही बदललेली आहे. रा- त्री अकरा वाजता जेवण करणे आणि एक वाजता झोपणे त्यानंतर सकाळी लवकर उठणे. यामुळे झो प होत नाही आणि विविध आ- जारांना आमंत्रण मिळते. तसेच सध्या पार्टी आणि बाहेरचे जेवण करणे यामुळे देखील अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर क- हर म्हणजे म* द्यपान करण्याचा कल सुद्धा अनेकांचा वाढला आहे.

त्यामुळे अनेकांना हृ* दयवि- कार यासारख्या त्रासांना सामोरे जावे लागते. तसेच अनेकांना उच्च र- क्तदाबाचा त्रा*स दिल्यामुळे जडतो. चांगली दिनचर्या ठेवल्यास आपल्याला या रो-गापासून दूर राहता येईल. तरीदेखील हृ- दयविकार येण्याआधी कुठली लक्षणे असतात हे आम्ही आपल्याला आज सांगणार आहोत. हृ*दयापासून शरीराला ऑक्सिजन व र- क्तपुरवठा होत असतो, हे जर थांबले तर तुम्हाला हृ- दयविकार येण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे चांगले हृ- दय ठेवणे हे आपल्या हातात आहे.

थकवा : जर तुम्हाला अगदी छोटे काम करून देखील थकवा येत असेल तर तुम्हाला हृ*दयवि*काराची स*मस्या असू शकेल. म्हणजेच आंघोळ केल्यानंतरही आपल्याला थकवा येत असेल तर आपण वेळीच डॉ- क्टरांचा सल्ला घ्यावा. हे हृ- दयविकाराचे लक्षण असू शकते.

पोट दु-खी : जर तुम्हाला वारंवार पोट दु- खीचा त्रा*स होत असेल तर तुम्ही तातडीने डॉ- क्टरांचा सल्ला घ्या. हे देखील हृ*दय वि*काराचे लक्षण आहे. नेहमी पोट दुखत असेल नसेल आणि अपचनाचा त्रा- स होत असेल तर तातडीने डॉ- क्टरांचा सल्ला घ्यावा.

श्वा*स घेण्यास त्रा*स : जर तुम्हाला नेहमीच श्वास घेण्यास त्रा*स होत असेल तर त्याचे गं*भीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागू शकतात. श्वास घेण्यास त्रा*स होणे म्हणजे हे हृ*दयवि*काराचे एक लक्षण आहे. तसेच तुम्हाला च -क्कर येत असेल तरी हे याचेच ल क्षण असते. त्यामुळे ता तडीने डॉ- क्टरांना दाखवण्यास जा.

झोप : जर तुम्हाला झोपेची समस्या असेल हे मोठे गं- भीर ल क्षण मानावे लागेल. चांगली झोप ही कधीही चांगल्या आ रोग्यासाठी योग्य असते. मात्र, आपल्याला अ- निद्रा झाली असल्यास हृ- दयविकाराची शक्यता ब-ळावते.

छा- तीत दु- खणे : आपण लहान सहान काम केले तरी आपल्या छा-तीत दु- खत असेल तर ही गंभीर स- मस्या म्हटली पाहिजे. छा- तीत दुखत असेल तर तुम्हाला हृ- दयविकार येऊन शकतो. त्यामुळे तातडीने डॉ- क्टरांचा सल्ला घेऊन त्यावर उपचार करावे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *