र’स्त्यावर फि’रणाऱ्या कु ‘त्र्या’ला घरी घेऊन आली मु’ल’गी, पहा अ’र्ध्या रा’त्री मु’लगी झो’पल्यानंतर कु’ त्र्याने ति’च्यासो’बत…,घ ‘टना वाचून है’रा’ण व्हाल…

र’स्त्यावर फि’रणाऱ्या कु ‘त्र्या’ला घरी घेऊन आली मु’ल’गी, पहा अ’र्ध्या रा’त्री मु’लगी झो’पल्यानंतर कु’ त्र्याने ति’च्यासो’बत…,घ ‘टना वाचून है’रा’ण व्हाल…

आपल्याला माहित आहे कि कु’त्रा हा माणसाचा सर्वात चांगला मित्र असल्याचे म्हटले जाते. तसेच प्रा’ण्यांबरोबर वेळ घालवण्याचा मा’नवांवर सकारात्मक प’रि’णाम देखील होतो हे ही संशोधनाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे लोक बर्‍याच जा’ तींचे कु’त्रे पाळत आणि खरेदी करत असतात.

पण लोकांना कु’त्री विकत घेण्याऐवजी द’त्तक घेण्याचे आवाहन केले जाते. त्यामुळे जेव्हा ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या एका 25 वर्षीय मु’लीने आपल्या घराजवळ असणाऱ्या र’स्त्याला एक दु’ र्ब’ल कु ‘त्रा फिरताना पाहिले तेव्हा तिने त्याला आपल्या घरी आणले. पण मु’लीला काय माहित होतं की ती आपल्याबरोबर आपला मृ’ त्यू घेऊन येत आहे.

हे प्र’क’रण यूकेच्या बर्मिंघॅमहून उ’घडकीस आले आहे, जिथे 25 वर्षीय कियारा लाडलोला तिच्या पा’ळीव कु’ त्र्याने चा ‘वून ठा’ र मा ‘रले. आपणास सांगू इच्छितो कि कियाराने हा कु’त्रा र’स्त्यावरून उचलला होता आणि काही दिवसांपूर्वी तिने हा कु त्रा तिच्या घरी आणला होता. पण याच कु ‘त्र्याने या मु’लीला गं’ भी’र’ पणे ज’ ख’मी केले.

द सनच्या वृत्तानुसार, कियाराच्या ना’तेवाईकानी आपल्या फेसबुक पेजवर या घ’ट’नेची संपूर्ण माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिले आहे की यापूर्वी कियाराकडे एक पिटबुल जा ‘तीचा कु त्रा होता, परंतु त्यांचे क ‘र्क’रो ‘गाने नि’ ध’न झाले होते.

कियाराला तिचे हे पिटबुल कु’त्रे खूप आवडत होते. यामुळे, जेव्हा तिची नजर रस्त्यावर फिरत असलेल्या दुसर्‍या पिटबुलवर पडली तेव्हा तिने त्याला उचलले व आपल्या घरी आणले. त्या काळात कियाराला सुद्धा माहिती नव्हते की ती आपल्या सोबत आपल्या मृ ‘त्यू’ला घरी घेऊन येत आहे.

आणि दुसर्‍या रा’त्री कियाराच्या शेजार्‍यांनी तिची किं ‘काळी ऐ’कली. त्यावेळी तिच्या घरातील प्रत्येकजण बाहेर गेला होता आणि कियारा घरात एकटी होती. त्यामुळे जेव्हा आ’रडा ओ’रडा झाला तेव्हा लोकांना वाटले की चो’र घरात शि’रला आहे. पण जेव्हा ते लोक तिच्या घरी गेले तेव्हा त्यांना एक भी ‘तीदा’यक दे ‘खावा दिसला.

ज्या कु’त्र्याला कियाराने आपल्या घरी आणले होते त्याच कु’त्र्याने कियाराचा चा ‘वा घे तला होता. या भ’टक्या पिटबुलने कियाराचा हात चा’ व’ला होता शिवाय तिच्या तों’डा’वर देखील ह ‘ल्ला केला होता. कियारा जेव्हा झो पली होती तेव्हा त्या कु’त्र्याने कि’या रावर ह ‘ल्ला केला होता.

तेव्हा कियाराला ता’त’डी’ने रु ‘ग्णा’ लया’त दाख’ल करण्यात आलं. पण तिचा जी’व वा’चू श’कला नाही. मात्र या घ’टनेने आजूबाजूच्या प्रत्येकाला च’कित केले आहे. कियारा तिच्या हंसमुख स्वभावामुळे तिच्या शेजार्‍यांमध्ये प्रसिद्ध होती. पण कुणालाही खात्री नव्हती की तिचा या प्रकारे मृ ‘त्यू होईल. त्यामुळे आपण सुद्धा सावध रहा आणि अशा कोणत्याही गोष्टी आपल्या घरी घेऊन येण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करा.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *