सबंध ठेवतेवेळी जास्त काळ टिकण्यासाठी झोपण्यापूर्वी करा ‘या’ पावडर चे सेवन…

सबंध ठेवतेवेळी जास्त काळ टिकण्यासाठी झोपण्यापूर्वी करा ‘या’ पावडर चे सेवन…

असे अनेक पदार्थ आहेत की जे खाल्ल्याने आपल्याला खूप नु-कसान होते. त्याचे सं-क्रमण देखील खूप मोठ्या प्रमाणात वाढते. मात्र, अशा पदार्थाचे सेवन आपण कधीही करू नये. मात्र, काही पदार्थ असे आहेत की, जे खाल्ल्याने आपल्याला ता-कद मिळत असते. याचे वारंवार सेवन केल्याने आपली लैं-गिक शक्ती देखील खूप वाढते.

मात्र, अनेक लोक सध्या व्य-सनाच्या आ-हारी गेल्यामुळे चांगल्या पदार्थाचे सेवन करत नाहीत आणि त्यांना से-क्स करताना अनेक स-मस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशा लोकांनी चांगला आहार-विहार ठेवून आपली से-क्स पॉ-वर वाढवली पाहिजे. जेणेकरून आपण आपल्या पत्नीला खुश ठेवू शकाल.

तारूण्यात अनेक जण नको त्या चुका करून बसतात. त्यामुळे त्यांना विवाह झाल्यानंतर अनेक अ-डचणींचा सा-मना करावा लागू शकतो. काही तरुणांना लैं-गिक स-मस्या चा खूप मोठा सामना करावा लागतो आणि डॉ-क्टरांना दाखवून देखील याचा काहीही फायदा होत नाही. मात्र, आपण यावर काही उपाय करून मात करू शकता.

काही घरगुती उपाय केल्यावर आपल्याला नवीन ऊर्जा मिळून लैं-गिक श-क्ती आपली वाढू शकते. आम्ही आपल्याला या लेखांमध्ये आज असेच घरगुती उपाय सांगणार आहोत. जे आपल्याला कुठेही उपलब्ध सहज होईल. हा उपाय करून आपण आपली गेलेली लैं-गिक श-क्ती परत मिळू शकतात.

आपण चिंच ही खाली असेलच आणि चिंचेमध्ये असणारे चिंचोके हे खूप उपयोगी असतात. मात्र, चिंच खाल्ल्यानंतर आपण हे चिंचोके फेकून देतो. या चिंचोक्या चे उपयोग खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचा वापर लैं-गिक श-क्ती वाढविण्यासाठी देखील होतो.

१. चरबी: जर आपल्या श-रीरावरील चरबी वाढली असेल तर आपण चिंचोके नियमित सेवन करावे. त्याचे सेवन केल्यानंतर आपली चरबी ही काही प्रमाणात नक्कीच कमी होते. तसेच चिंचोक्याची जर आपण पावडर करून ते मधासोबत घेतल्यास आपली चरबी कमी होते.

२.चेहऱ्यावरील डाग : जर आपण चिंचोक्या चे सेवन केले किंवा त्याची पावडर करून खाल्ली तर आपल्या चेहऱ्यावरील डाग आणि पिंपल्स हे नक्कीच कमी होतात.

३.से-क्स पॉ-वर : अनेक तरुणांना से-क्स स-मस्या असतात. त्यांची लैं-गिक श-क्ती कमी होते. अशा तरुणांनी डॉक्टरांकडे जाण्यापूर्वी घरगुती उपाय देखील करून पाहावा. चिंचोके घेऊन त्याचे पावडर तयार करावी आणि रात्री झोपण्याआधी पावडर आणि मध एकत्र करून ते मिश्रण घ्यावे. त्यानंतर आपली लैं-गिक श-क्ती ही दुपटीने वाढल्याचे आपल्याला दिसेल आणि आपण आपल्या पार्टनरला खुश कराल.

४. स्त्रियांनाही फायदा : अनेक स्त्रियांना देखील लैं-गिक स-मस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. अशा महिलांना देखील चिंचोक्याची पावडर मधासोबत घेतल्यास त्यांना देखील याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो.

टीप– या लेखात दिलेली माहिती आणि सूचना ही सर्वसामान्य माहितीवर आधारित आहे. Themaharashtrian.in याची पुष्टी करत नाही. याची अंबलबजावणी करण्यापूर्वी तज्ज्ञांसोबत संपर्क साधावा.

Admin

One thought on “सबंध ठेवतेवेळी जास्त काळ टिकण्यासाठी झोपण्यापूर्वी करा ‘या’ पावडर चे सेवन…

  1. Hello, I have a short news application. I post short news daily. In that news I give a link of different news portal from where I have got the news having legal permission of owner of news portal. So can you give a permission for content syndication. Are you ready for discussion ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *