लग्नानंतर बा-य-कांचे हि-प्स का होतात मोठे ? ‘हे’ आहेत त्यामागील ‘5’ कारणे

लग्नानंतर बा-य-कांचे हि-प्स का होतात मोठे ? ‘हे’ आहेत त्यामागील ‘5’ कारणे

एक सर्वेक्षण केले गेले आणि त्यामध्ये 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील सुमारे 150 म-हिलांचा समावेश केला गेला होता. आणि या सर्वेक्षणामधून असे आढळले आहे की मु-ली आणि स्त्रि-या यांच्या क-मरेच्या सा-ईज मध्ये खूप फरक आहे. परंतु वि-वाहित नसलेल्यां महिला यांचे क-मरेचा भा-ग कमी वि-कसित आहेत. यावेळी हे स्पष्ट झाले की वि-वाहित महिलांचे क-मरेचा भाग का रुं-दावत असतो. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे देण्यात आली.

1 वै-वाहिक जीवन :- मुली लग्नानंतर आपल्या आ-युष्यात जास्त व्य-स्त होत असतात. ज्यामुळे त्या विवाहा नंतर त्यांचे श-रीरावर लक्ष देने विसरून जातात. लग्नाआधी मु-ली स्वत: ला स्लिम ठेवण्यासाठी व्यायाम आणि योगासनही करतात. ते बाहेरील खाणी टाळतात. कारण त्यांची दे-ह-रचना टिकवून ठेवण्याची त्यांना चिंता असते.

पण जेव्हा मु-लीचे लग्न होते तेव्हा ती या गोष्टींकडे लक्ष देण्यास विसरते. तितका वेळ देखील त्यांना देता येत नाही. कारण त्या माहेर सोडून सासरी गेलेल्या असतात. वेळेवर व्यायाम न करणे आणि बाहेरील गोष्टी खाणे ही त्यांची रोजची कामे बनतात. ज्यामुळे त्यांचे श-रीराचा आ-कार बदलत चालतो.

2 हा-र्मो-न्स :- लग्नानंतर, मुली आपल्या जोडीदारास आ-नंदी ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्र-यत्न करत असतात. त्याच सर्व लक्ष पतिकडे आ-कर्षित झालेलं असत. त्यांच्या अ-लौकिक बु-द्धिमत्तेशी सं-बं-ध बनवल्यास, मुलीच्या श-रीरातील हा-र्मो-न्स देखील बदलतात. ज्यामुळे मु-लीच्या श-रीरावरील स्ना-यूची वाढ होऊ लागते.

3 ता-ण :- मुली माहेरी असेपर्यंत त्यांना कोणत्याही गोष्टीचा ता-ण नसतो. लग्नानंतर जेव्हा मुलगी नवीन घरात जाते तेव्हा तिला तेथील लोकांशी जुळवून घेण्यात काहीशी अ-डचण येते. अशा परिस्थितीत, मुलगी स्वत: ला इतरांशी जुळवून घेण्यात तिच्या आ-रो-ग्याकडे दुर्लक्ष करते. ज्यामुळे तीच्या श-रीराचे वजन वाढू लागते व कमरेचा भाग देखील वाढू लागतो.

4 ग-र्भ-वती होणे :- बऱ्याचशा मु-लींना लग्नानंतर लगेचच मु-लं होण्याची ओढ लागते. मुली लग्नानंतर अ-पत्य प्राप्तीची इच्छा बा-ळगतात. पतीच्या होकारानंतर पत्नी ग-र्भ-धा-रणा करण्यास स-क्षम बनते. ग-र्भ-धा-रणा झाल्यानंतर अशा परिस्थितीत मु-लींचा आहार वाढतो. जेणेकरून ती सुरक्षितपणे तिच्या बाळाला ज-न्म देऊ शकेल. ज्यामुळे त्यांचे वजन वाढते. आणि श-रीरातील मां-स पे-शी वाढू लागतात.

5 सा-माजिक द-बाव:- लग्नाआधी प्रत्येक मुलगी असा विचार करते की तीने नेहमीच सुंदर दिसायला हवे. जेणेकरून तीला एक चांगला जीवनसाथी मिळेल. आजच्या काळात, जीवनात प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, म्हणून स्वत: ला सांभाळण्यासाठी व श-रिरयष्टी आ-कर्षक बनविण्यासाठी मु-लीवर देखील सा-माजिक द-बाव असतो.

पण जेव्हा त्या मु-लीचे लग्न होते तेव्हा हा द-बाव न-गण्य ठरतो. म्हणूनच महिला त्यांच्या फि-टनेसविषयी बे-जबाबदार ठरतात. आणि त्यांचे वजन वाढून क-मरेचा भाग देखील फु-गून दिसतो.

Admin

3 thoughts on “लग्नानंतर बा-य-कांचे हि-प्स का होतात मोठे ? ‘हे’ आहेत त्यामागील ‘5’ कारणे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *