पुरुशांसाठी एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही ‘या’ शेंगांच्या बिया, रोज सेवन केल्यास वि’र्यात वाढ होऊन घेता येतो अधिक आनंद…

पुरुशांसाठी एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही ‘या’ शेंगांच्या बिया, रोज सेवन केल्यास वि’र्यात वाढ होऊन घेता येतो अधिक आनंद…

बदलत्या जीवनशैलीमुळे अनेक तरुणांना लैं’गि’क स’मस्यां’ना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी ते वेगवेगळे उ’पचार देखील करतात. मात्र, डॉक्टर म’हाग’डी औ’षध लिहून देतात. म’हा’गडी औ’ष’धे घेतल्याने इतर साई’ड इ’फेक्ट होण्याची शक्यताही मोठ्या प्र’माणात असते.

त्यामुळे अशा गो’ळ्या घेण्याआधी आपण काही घरगुती उपाय केले तर आपल्याला यामध्ये नक्कीच यश मिळते. मात्र, असे उपाय करताना अनेक जण टाळत असतात. त्याचप्रमाणे अनेकांना लैं’गि’क स’मस्यां’चा सा’मना करावा लागला तरी ते डॉ’क्टरांकडे काही जात नाहीत. डॉ’क्टरांकडे गेल्यावर आपले हसे होईल, असे त्यांना वाटत असते.

त्यामुळे ते याबाबत काहीही बोलताना दिसत नाहीत. डॉ’क्टरांकडे जाण्यापूर्वी आपण काही घरगुती उपाय देखील करू शकता. आज आम्ही आपल्याला या लेखांमध्ये अशाच एका उपायाबद्दल माहिती देणार आहोत. या बिया खाऊन आपल्यामध्ये दहापट स्टॅ’मीना वाढू शकतो. तसेच आपल्यामध्ये हत्तीचे ब’ळ देखील येऊ शकते.

त्याचप्रमाणे इतर आ’जारावर देखील आपण मात करू शकता. या बियांचे नाव कोंच बीज आहे. मराठीमध्ये या बियांना ‘कुहीलेव बिया’ असे म्हणतात. या बिया खाण्याचे अनेक असे फायदे आहेत. या बिया पांढऱ्या आणि काळया रंगांमध्ये येत असतात.

याचा विशेष करून पुरुषांना खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. पा’र्किसन्स आ’जारां’मध्ये याचा खूप मोठा फायदा होत असतो. स्मर’णशक्ती, विसरणे असे या आ’जारा’चे ल’क्षण असते. चला तर मग या बिया खाण्याचे फायदे जाणून घेऊया.

1) ‘शुक्राणू- अनेक पुरुषांना शु’क्राणूची स’मस्या निर्माण झालेली असते. जर आपले शु’क्राणू चांगले नसतील तर आपल्याला अपत्ये ज’न्माला घा’लताना अ’डचणी येतात. या बिया खाल्ल्याने आपले शु’क्राणू हे वाढीस लागतात.

2)वी’र्य- जर आपले वी’र्य हे चांगले नसेल तर आपल्याला सं’तती ज’न्माला घाल’ताना खूप अड’चणी येतात. त्यामुळे आपल्या वि’र्याचा द’र्जा हा चांगला पाहिजे असतो. या बिया खा’ल्ल्याने आपल्या वी’र्याचा दर्जा हा नक्कीच सुधारतो.

3) पा’र्किसन- पा’र्किसन या आ’जा’रांमध्ये याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात होतो. या बिया खाल्ल्याने आपली स्मर’णशक्ती वाढून पा’र्किन्सन आ’जार हा कमी होतो.

4)च’रबी- अनेक महिला व पुरुषांना च’रबीची खूप मोठी सम’स्या असते. या बिया खाल्ल्याने आपली च’रबी ही खूप कमी होत असते.

5) स्टॅ’मिना- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुरुषाचा स्टॅ’मिना या बिया खाल्ल्यानंतर दहापट वाढीस लागतो. तसेच त्याला हत्तीचे बळ प्राप्त होते.

6)प्रतिकार शक्ती- प्र’तिकारश’क्ती कमी झाल्याने आपण आ’जारी प’डत असतो. प्रति’कारशक्ती वाढविण्यासाठी या बिया अतिशय उपयुक्त आहेत. त्याचे नियमितपणे सेवन केले पाहिजे.

7) अ’स्थमा- ज्या लोकांना अस्थ’मा ही स’मस्या आहे अशा लोकांनी या बिया नियमितपणे सेवन करावे. त्यांच्या सम’स्याही कमी होते.
8)मेंदू- या बिया खाल्ल्याने आपला मेंदू हा अतिशय तल्लख राहतो. तसेच इतर कार्य करण्यास देखील यामुळे मदत मिळते.

असा करा उपाय
या बियांची आपण पावडर करून ती कोमट पाण्यासोबत किंवा दुधा सोबत घेऊ शकता. याच प्रमाणे आपण वैद्यकीय सल्ला घेऊन या बियांचा उपयोग करू शकता.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *