लग्नाच्या तिसऱ्याच दिवशी वि’धवा झाली तरुणी, ह’निमूनच्या ठिकाणी करून बसली अशी चूक की नवऱ्याचा झाला मृ’त्यू…

लग्नाच्या तिसऱ्याच दिवशी वि’धवा झाली तरुणी, ह’निमूनच्या ठिकाणी करून बसली अशी चूक की नवऱ्याचा झाला मृ’त्यू…

लग्न करणे ही प्रत्येकाच्या आ’युष्यातील फार मोठी गोष्ट असते. मात्र, काही तरु’ण असे असतात की, त्यांना लग्न करण्यासाठी मु’लगी मि’ळत नाही. सध्या हे प्र’माण भा’रतामध्ये खूप मोठ्या प्र’माणात वा’ढले आहे. मु’लीला लग्न करायचे असल्यास तिला पाहिजे तसा जोडीदार मिळत नाही. तसेच त’रुणांच्या बाबतीत तर हा प्रश्न फार बि’क’ट होत चालला आहे.

अनेक तरुण चाळीशी पार करून गेले आहेत. मात्र, त्यांना लग्नासाठी मुलगी अजिबात भेटत नाही. याचे कारण म्हणजे अनेक तरुण हे कमी शिकलेली असतात आणि त्यांना त्यांच्या पेक्षा जास्त शिकलेल्या मुली ठिकाण म्हणून येतात आणि त्या ठिकाणी बोलणी ही होत नाही. त्यामुळे मुलींचे शिक्षण हे अधिक झालेल आहे आणि मुलांचे शिक्षण कमी झाले.

त्यामुळे आणि तरुणाचे लग्न हे खो’ळंबलेली आहे. लग्न केल्यानंतर तरुण-तरुणी हे म’धुचं’द्राच्या रा’त्री काय करायचे याचे प्लॅनिंग खूप मोठ्या प्र’माणात करत असतात. अनेक जण आपल्या पार्टनरला निसर्गरम्य ठिकाणी घेऊन जाण्यासाठी उत्सुक असतात. मात्र, काही जणांना प’रिस्थि’तीमुळे अशा ठिकाणी जाता येत नाही.

ते आपल्या म’धुचं’द्राची रा’त्र घरीच साजरी करतात. मात्र, काही जोडपे घरी साजरी करत नाहीत. ते आवश्यक ती हाऊस आपल्या प’त्नीची करत असतात. मात्र, अनेक जोडपी ला’खो रु’पये ख’र्चून समुद्रकिनारी किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी जात असतात. त्या ठिकाणी ते आपल्या जोडीदाराला म’नसो’क्त आनंद देत असतात.

काही ठिकाणी वा’दाची प’रिस्थिती निर्माण झाल्याचे आपण पाहिले असेल. म’धुचं’द्राच्या रा’त्री अनेक ठिकाणी जोडपेही वा’द घाल’ताना देखील दिसतात. याचे कारण ही वेगळ्या पद्धतीच असते. अनेक जोडप्यांमध्ये लैं’गि’क क्रिया ही व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वा’द प्र’संग निर्माण होत असतात.

मात्र, पहिल्या दिवशी अनेकांची लैं’गि’क क्री’डा ही यशस्वी होत नाही. त्यामुळे देखील असे प्र’संग घ’डत असतात. मात्र, अनेक जण यामध्ये यशस्वी होताना दिसतात. आज आम्ही आपल्याला एक अशीच घ’टना सांगणार आहोत. या घ’टनेमध्ये एका तरुणीने लग्नाच्या तीन दिवसानंतर आपल्या प’तीला ग’माव’ले. आपल्याला ऐकून आ’श्चर्य वाटेल.

मात्र, ही गोष्ट खरी आहे. या तरुणीचे नाव चआयन कॅट्रोल असे आहे. तिने डेल्टन या तरुणासोबत लग्न केले होते. या दोघांची भेट 2016 मध्ये अमेरिकेच्या फ्लोरिडा येथे झाली होती. 2016 मध्ये हे दोघेही डे’ट वर गेले. तीन तासाच्या डे’ट वरच दोघे एकमेकांच्या प्रे’मात प’डले. त्यानंतर 2018 पासून त्यांच्यामध्ये प्रे’म प्र’संग निर्माण झाले होते.

त्यानंतर 27 जुलै 2019 रोजी या दोघांनी लग्न केले होते. त्यानंतर दोघांनी हा’निमू’नला जाण्यासाठी एक ठिकाण ठरवले होते. डेल्टान याने समुद्र अजिबात पाहिला नव्हता. त्यामुळे त्याच्या पत्नीने त्याला समुद्र दाखवण्यासाठी फ्लोरिडा येथे नेले होते. पहिल्या दिवशी या दोघांनी समुद्रकिनारी म’नसो’क्त आनंद लु’टला होता.

त्याचप्रमाणे डेल्टान याची समुद्राची भी’ती घा’लवण्यासाठी त्याच्या पत्नीने त्याला समुद्रामध्ये आं’घोळ करण्यासाठी नेले होते. त्यावेळी त्यांच्या म’धुचं’द्राची रात्र होती. त्यावेळी आं’घोळ करता करता डेल्टान ह्याला पा’ण्या’चा अंदाज आला नाही आणि तो समुद्रामध्ये बु’डा’ला. त्यानंतर चआयन ही अ’तिशय दुःखी झाली.

या घ’ट’नेची आठवण काढून ती आ’जही र’डत असते. माझ्या चु’कीमुळेच माझ्या प’तीचा मृ’त्यू झाला, असे ती नेहमी सर्वांना सांगते. माझी एक चू’क माझे आ’युष्य ब’रबा’द करून गेली, असे देखील ती म्हणते. आता ती एका शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याचे सांगण्यात येते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *