मानसशास्त्रानुसार, स्त्रीमध्ये कोणताही माणूस पहिल्यांदा काय पाहतो?

मानसशास्त्रानुसार, स्त्रीमध्ये कोणताही माणूस पहिल्यांदा काय पाहतो?

यावर बरेच शा’स्त्रज्ञ आणि मा’नसशा’स्त्रज्ञांनी बरेच संशोधन केले आहे. पण स’माजातील दोन अ’विभाज्य घट’क म्हणजेच एक पुरुष आणि एक स्त्री एकमेकांकडे का आ’कर्षित होतात?. स्त्रिया नेहमीच पु’रुषांना आ’कर्षित करत असते. ‘कोलंबिया युनिव्हर्सिटी आणि केंब्रिज युनिव्हर्सिटीसह’ अनेक जगप्रसिद्ध संस्थांनीही संशोधन केले आहे की, एकदा मु’लगा किंवा पुरुष प’हिल्यांदा एका स्त्री मध्ये काय पा’हतो.?

सर्वप्रथम पु’रुषाची नजर म’हिलेच्या कोणत्या भा’गावर प’डते ????

खरं तर याला श’रीरातील हा’र्मोन्स कुठेतरी ज’बाबदार असतात. म’हिलांच्या श’रीरात एक र’सायन आहे ज्यास जगात इ’स्ट्रोजेन म्हणून ओळखले जाते आणि पु’रुषांच्या श’रीरात रा’सायनिक टेस्टोस्टेरॉन आहे. आणि दोन्ही हा’र्मोन्स ए’कमेकांकडे आकर्षण निर्माण करतात. मु’लगी किंवा स्त्री’च्या कोणत्या भा’गावर प्र’थम पु’रुष किंवा कोणताही मुल’गा आपले ल’क्ष कें’द्रित करतो.?

1 – डो’ळे : पूर्वी तुम्ही एक गाणे ऐकले असेल “आम्ही एक गाणे ऐकायचो .. ” “आंखों ही आंखों में इशारा हो गया… बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया.. आंखों ही आंखों में” दिल की गहराई में उतरने के लिए इन आँखों का ही सहारा होता है”. जेव्हा जेव्हा एखादा माणूस एखाद्या स्त्रीला पा’हतो तेव्हा त्याची पहिली नजर त्या स्त्रीच्या डो’ळ्यांवर जाते. जेव्हा डो’ळे एक’मेकांना भि’डतात तेव्हाच एकमेकांनचे ह्र’दये जु’डते. आणि डो’ळेच संकेत देतात ही हे प्र’करण पुढे वा’ढेल की नाही.

हेच कारण आहे की म’हिला त्यांच्या चेहऱ्याचे सौंदर्य तसेच त्यांचे डो’ळे काजल आणि आयब्रो वगैरे करून पुरुषांना आ’कर्षित करतात. हेच डो’ळे पतीस प’त्नीच्या प्रे’मात बां’धतात बां’धून ठेवतात. व हेच डो’ळे ज्यासाठी एक प्रि’यकर म’र’ण्यासाठी देखील त’यार होतो.

फक्त हिंदीच नाही तर हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये देखील डो’ळ्यांवर गाणे बनवले गेले आहे. त्यातील सर्वात प्रसिद्ध म्हणजे ” “तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है” या “ये झील सी नीली आंखें” ‘ये आंखें देखकर हम तेरी… हम अपना रास्ता भूल जाते हैं’ “इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं”….

2 – कं’बर : पुरुषाच्या म’नामध्ये, म’हिलेची कं’बर श’रीरावर आक’र्षण निर्माण करण्यात मोठी भूमिका बजावते. हा मा’नसशा’स्त्राचा नि’यम आहे की ज्याच्याकडे जी वस्तू नसते तो व्यक्ती त्या व’स्तूकडे नेहमी आ’कर्षित होतो. कारण मु’लींची कं’बर खूपच आ’कर्षक असते. म्हणूनच, पुरुषांचे डो’ळे म’हिलेच्या कं’बरेकडे जातात.

3 – छा’ती: प्रत्येक माणसाची नजर नक्कीच मु’लीच्या छा’तीवर ये जा करत असते पण यामागे काय कारण आहे, हे शा’स्त्रज्ञ आजपर्यंत समजू शकले नाही. याबद्दल काही कवींनी असे लिहून ठवले आहे की, ही अशी जागा असते जिथे आपले हृ’दय धड’ध’डत असत.

4 – ओ’ठ: सुंदर ओ’ठ प्रत्येक पुरुषाला आवडतात, म्हणूनच मु’लांचे डो’ळेही मु’लीच्या ओ’ठांवर जातात. यामुळेच बॉलिवूडमधील बर्‍याच अभिनेत्रींनी ओ’ठांच्या श’स्त्रक्रि’या करून त्यांचे ओ’ठ अधिक आ’कर्षक ब’नविले आहे. एंजेलिना जोलीने श’स्त्रक्रि’येद्वारे ओ’ठांना फे’सलि’फ्ट केल्यापासून ओ’ठांच्या श’स्त्रक्रियेची क्रेझ प्र’चंड प्र’माणात सुरू झाली आहे.

5- स्माईल: असं म्हणतात की ज्या महिलेच्या चेहऱ्यावर हास्य नाही अशा महिलेची सुंदरता असून काही उपयोग नाही…. म्हणूनच चेऱ्यावर थोडेसे स्मित हास्य असलेल्या महिला पुरुषांना खूप आ’कर्षित करतात.

6- हेयर स्टाईल: पुरुषांची नजर स्त्रि’यांच्या केशरचनेकडे देखील जाते. तुम्हाला हे जाणून आश्च’र्य वाटेल की, एका सर्वेक्षणात बहुतेक पुरुष म्हणाले की त्यांना लांब केस असलेल्या मु’ली खूप आवडतात. जर तुम्हाला आमचा लेख आवडला असेल आणि तुम्हाला देखील तुमचं मत मांडायचं असेल तर कमेंट करा.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *