कों’ब’डीच का’ळी’ज खा’णाऱ्या 99% लोकांना माहीत नाही ‘ही’ गोष्ट, पहा क्लिक करून..

कों’ब’डीच का’ळी’ज खा’णाऱ्या 99% लोकांना माहीत नाही ‘ही’ गोष्ट, पहा क्लिक करून..

मां’साहा’र करावा का? शा’काहार करावा यावर अनेक मतमतांतरे आहेत. अनेक लोक म्हणतात की, मां’साहा’र हा करू नये. तर मां’साहा’र करणारे लोक म्हणत असतात की, शा’काहा’र करू नये. मात्र, आपण आपल्या परीने कुठला आहार घ्यावा हे ठरवावे. गेल्या वर्षभरापासून को’रो’ना म’हामा’रीने दे’शभ’रात उ’द्रेक घातला आहे.

त्यानंतर चांगला आहार घेणे ही आवश्‍यक बनले आहे. को’रो’ना वर मा’त करण्यासाठी आपल्याला प्रोटीन, व्हिटॅमिन घेणे अतिशय गरजेचे असते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून चि’कन आणि म’टण किंवा अं’डे याचे खा’ण्याचे प्रमाण प्र:चंड वाढले आहे. मात्र, मध्यंतरी पुन्हा एकदा ब’र्ड फ्लू’ची सा’थ सुरू झाली होती.

त्यामुळे काही दिवस चि’क’न, म’ट’ण, अं’डी यांचे भाव हे अ:तिश’य उतरले होते. अनेकांनी कों’ब:ड्या मारू’न टा’कल्या हो’त्या. तर अनेक जणांनी ख’ड्डे करून कों’बड्या पूरू’न टा’कल्या हो’त्या. मात्र, कालांतराने ही म’हा’मा’री देखील कमी झाली होती. गेल्या अनेक वर्षापासून चि’क’न खा’णे बंद होते.

मात्र, आपण चांगले शि’जवू’न चि’क’न, म’टण, अं’डी, खा’ल्ली तर आपल्याला हा आ’जार होण्याचा धो”का अजिबातच नसतो. अनेक लोकांना नॉ’नव्हे’ज खा’ता’ना ले’ग पी’स खा’णे हे अतिशय आ’व’त असते. ले’गपी’स खा’ल्ल्यावर त्यांना खूप आनंद भेटत असतो. मात्र सर्वांनाच असे पि’स हे मिळत नसते.

नॉ’नव्हे’ज खा’ल्ल्यावर किंवा आपण क’ले’जी खा’त असाल तर आपल्याला मो’तीबिं’दू’च्या त्रा’सा’पासून देखील मुक्तता मिळत असते. तसेच जे लोक नॉ’न’व्हे’ज खा’त असतात त्यांना आ’जार हे जडत’ नसतात. याचे कारण देखील तसेच आहे. नॉ’नव्हे’ज मध्ये मोठ्या प्रमा’णावर पो’षकतत्वे भरलेली असतात.

त्यामुळे आपल्या श’रीराला चांगली ऊर्जा मिळत असते. त्यामुळे असे लोक हे दण’कट श’रीरयष्टीचे असतात. त्यामुळे जर आपल्याला नॉ’नव्हे’ज खा’णे जमत असेल तर आपण निश्चितच हा आ’हार घेणे यो’ग्य ठरेल.

क’लेजी खा’ण्याचे फायदे
अनेक लोकांना कों’ब’डी खा”णे आवडत असते. मात्र, कों’बडी’ची क’ले’जी देखील अनेकांना खा’णे आवडते. क’लेजी खा’ण्याचे काय फायदे असतात हे अनेकांना माहीतच नसतं. 99 टक्के लोकांना क’ले’जी खा’ण्याचे फायदे काय असतात हे कळत नाही. काहीजण गै’रस’मजातून असे सांगतात की, क’ले’जी ही अजिबात खा’ऊ नये.

मात्र, जर आपण क’ले’जी खा’त असता तर आपल्याला यामुळे कॅल्शियम, फायबर, विटामीन ए, विटामीन बी मिळत असते. तसेच आपले र’क्त वाढत असते. यामुळे आपला थक’वा अजिबात जाणवत नाही. त्यामुळे आपल्याला क’ले’जी खा’णे हे अतिशय फायदेशीर ठरते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *