अबब ! 27 वर्षांपासून गावात एकही म’र्द माणूस आला नाही, तरी सुद्धा येथील म’हिला होतात प्रे’ग्नं’ट, पण कसे ? वाचून तुमचाही बसणार नाही वि’श्वास…

अबब ! 27 वर्षांपासून गावात एकही म’र्द माणूस आला नाही, तरी सुद्धा येथील म’हिला होतात प्रे’ग्नं’ट, पण कसे ? वाचून तुमचाही बसणार नाही वि’श्वास…

कोणत्याही मु-लास ज’न्म दे’ण्यासाठी, स्त्री आणि पु’रुष यांच्यात शा री-रिक सं बं-ध बनविणे खूप महत्वाचे आहे. जेव्हा स्त्री ग’र्भ’व’ती होते तेव्हांच मुल ज’न्माला येवू शकते. पण अशी एक जागा आहे जिथे एकही पु’रुष नाहीत, परंतु तरीही तिथे महिला ग’र्भ’व’ती राहतात.

हे वाचून आपल्याला थोडे आ’श्चर्य वाटले असेल, पण ते शक्य आहे. गेल्या 27 वर्षांपासून एकही पु’रुष येथे राहत नाही आणि असे असूनही या गावातील महिला ग र्भ-व-ती राहतात व मु’लांना ज’न्म देखील देतात. 27 वर्षांपासून आफ्रीकेच्या या गावात पुरुषांना राहण्यास बं’दी आहे.

पण येथे असे असूनही येथील महिलांना ग र्भ-धा-रणा होते. आफ्रीकेच्या यूमोजा गावासंबंधी अनेक दिवसांपासून विविध गोष्टी व्हा’यरल झालेल्या आहेत. पण आम्ही आज तुम्हाला या गावासंदर्भातील खरी गोष्ट सांगणार आहोत. आफ्रिकेतील सांभुरु मधील युमोजा गावात गेल्या 27 वर्षांपासून पुरुष नाहीत.

या गावात फक्त म’हिला राहतात. पु’रुषांना आफ्रीकेच्या घ’नदाट जंगलामध्ये वसलेल्या या गावाच्या आसपास फिरण्यासही बंदी असून ब्रि’टीश जवानांनी 1990 मध्ये येथील 15 म’हिलांवर ब ला-त्का-र केला होता. हे गाव नंतर म-हिलांच्या निवासासाठी तयार करण्यात आले होते.

तेव्हापासून येथे ब ला-त्का-र, बा-ल वि-वाह, घ-रेलू हिं सा आणि ख’त’ना यांसारख्या हिं-से-ने पी-डि-त महिला येथे राहत आहेत. यामुळेच पु’रुषांना या गावात येण्यास बं-दी घातली आहे. आफ्रीकेतील सिंगल से ‘क्स क’म्युनिटी असणारे हे एकमेव गाव आहे.

पु’रुषां ची या गावात एक ही लोकसंख्या नाही तर मग या महिला आपो-आप ग र्भ-व-ती कसे काय होतात. हा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होतो. यामागे दोन तर्क लावले गेले आहेत. पहिला असा की, येथे राहण्यासाठी आलेल्या पी डि-त म’हिला अगोदरच ग र्भ-व-ती होत्या, ज्यांच्याविषयी ऐकून लोकांनी त्या आपोआप प्रे ग्नं-ट होत असल्याची अ’फवा उ’डवली.

तर दुसरा तर्क असा आहे की, पुरुषांना या गावात बंदी असेल पण म’हिलांना दुसऱ्या गावात आणि शहरांमध्ये जाण्याची बं-दी नस-ल्यामुळे दुसऱ्या गावातील आवडत्या पु’रूषा बरोबर सं बं-ध ठेवून या महिला प्रे ग्नं-ट होतात. पण अद्यापही हे खरे आहे की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही.

या म’हिलांना चो’रून आजु बाजूच्या गावातील लोक दुसऱ्या गावात घेऊन जात असल्याचे बोलत आहेत. 15 म’हिलां’साठी तयार करण्यात आलेल्या या छोट्याशा गावाचा विस्तार पुढे झाला आहे. मिडीया रि’पो’र्ट्सनुसार या गावात आता २५० महिला राहत आहेत.

यातील अनेक महिलांनी मुलांना ज’न्म दिला आहे. चर्चेचा विषय ठरलेल्या या गावात पर्यटक भेट देत आहेत. या गावात महिलांनी प्रायमरी स्कूल, कल्चरल सेंटर आणि नॅशनल पार्क देखील उभारले आहे. येथे पर्यटनासाठी त्यांनी अनेक मोहीम सुरू केल्या आहेत.

याठिकाणी अनेक पर्यटक भेट देतात. त्यासाठी पर्यटकांकडून शु’ल्क आकारले जात आहे. पर्यटनातून येणारा पै-सा गावाच्या विकासासाठी खर्च केला जातो. पण येथे मुक्कामी थांबण्यासाठी पर्यटकांना स’क्त म-नाई आहे. जिथे पु’रुष नसतात तिथे स्त्रिया ग र्भ-व-ती कशी होतात हे एक मोठी बाब आहे.

खरे तर रात्रीच्या अंधारात, गावातील म’हिलां नी छु’प्या पद्धतीने दुसर्‍या खेड्यातील पु’रुषां शी शा री-रिक सं बं-ध ठेवतात असेच मानले जात आहे. स्त्रि’या इतर गावात जाऊन आपल्या आ’वडीचे पु’रुष नि’वडतात आणि त्यांच्याशी सं बं-ध बनवतात. यानंतर त्या आपल्या गावी परत येतात. अशाप्रकारे इथल्या महिला गावात पुरुष नसतानाही ग रो-दर राहून मुलाला ज’न्म देतात.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *