वैवाहिक जीवन हेल्दी आणि आनंदी बनवण्यासाठी करा ‘या’ ७ पदार्थांचे सेवन, नियमित सेवन केल्याने म्हातारपणात घेता येईल जवानीतील आनंद..

वैवाहिक जीवन हेल्दी आणि आनंदी बनवण्यासाठी करा ‘या’ ७ पदार्थांचे सेवन, नियमित सेवन केल्याने म्हातारपणात घेता येईल जवानीतील आनंद..

तुमचे स्वा स्थ्य उत्तम असेल तर, तुम्ही सतत आनंदी राहता, त्यामुळे तुमचे श’रीर उत्तम असणे खूप महत्वाचे आहे असे अनेक डॉ’क्टर सांगतात. आपण काय खातो ह्याचा आपल्या श’रीरावर प्रभाव पडतच असतो. त्यामुळे आहारात तुम्ही कोणत्या पदार्थाचे सेवन करणे उत्तम ठरते ह्याकडे थोडे लक्ष दिले तर तुम्ही सतत आनंदी आणि हेल्दी राहू शकाल.

ज्याप्रकारे आपण काय खातो ह्याचा, आपल्या इतर अ’वय’वांवर प्रभा’व पडतो त्याच प्रकारे आपल्या से’क्स ला’ईफ वर देखील ह्याचा भरपूर प्रभाव पडत असतो. आपले लै’गिं’क स्वा’स्थ्य उत्तम असेल तर, तुम्ही आनंद अनुभवता. त्यामुळे त्यासाठी उपयुक्त अश्या आहाराचे सेवन करणे महत्वाचे आहे.

तुम्ही जे पदार्थ खाता, त्यांच्या तुमच्या से’क्स ला ईफ वर देखील प्रभाव पडतो. म्हणून डॉ’क्टर देखील तुम्हाला उत्तम आहार आणि योग्य आहार घेण्याचा सल्ला कायम देतात. तुमची से क्स लाई फ उत्तम असेल तर तुम्ही भावनिक आणि मा’नसि’क रूपात हेल्दी राहता असे कित्येक वेळा सिद्ध झाले आहे.

तुमच्या श’रीरात उत्त्पन्न होणाऱ्या काम भावना, र’क्त प्रवाह आणि हृद’य ह्या सर्वांचे तसेच तुमचा स्टॅ’मिना उत्तम असणे म्हणजे तुम्ही हेल्दी लाईफ जगत आहेत. तेव्हा आपल्या आहारात ह्या सात प्रमुख पदार्थांचा समावेश करा. त्यामुळे तुमची से क्स लाई फ उत्तम होण्यास मदत मिळेल.

1. भरपूर झिंक असणारे पदार्थ :-ऑ’यस्टर मध्ये असणाऱ्या का’मु’क भा’वनाबद्दल तुम्ही ऐकेलच असेल. त्यांच्यामध्ये झिंक प्रमाण उत्तम असते आणि म्हणून त्यांच्यामधील कामुक भावना ह्या जास्त असतात. त्याचबरोबर झिंचे प्रमाण उत्तम असेल र क्तप्रवा’ह देखील टउत्तम होतो. म्हणून श’रीरात झिंकचे प्रमाण उत्तम असने आवश्यक असते. तेव्हा आपल्या आहारामध्ये झिंक युक्त पदार्थांचा समावेश करा.

2. मीट म’टण :-मीट मध्ये उत्तम प्रमाणात प्रोटीन असते. त्यामुळे तुमचा स्टॅ’मिना वाढण्यात मदत मिळते. सोबतच ह्यामुळे र क्त प्रवाह देखील उत्तम होतो म्हणून थोड्या प्रमाणात तरी मीट चे सेव्हन आपल्या आहारात असायला हवे.

3. सैल्मन :-सैल्मन हे हृ दयाच्या स्वास्थ्यासाठी उत्तम समजले जाते. ह्यामध्ये ओमेगा -3 फैटी एसिड चे प्रमाण देखील उत्तम असते. तुमचे लैं’गि’क स्वा’स्थ्य सुधरवण्यात आणि उत्तम ठेवण्यात हे ओमेगा-३ फैटी एसिड खूप महत्वाचे ठरते असे सांगितले जाते. तुमच्या न’सांमध्ये कुठेही दा’ब तैयार होऊ नये ह्याची काळजी घेण्यास देखील हे मदतगार ठरतात.

4. नट आणि बीज :-नट म्हणजेच शेंगदाणे, काजू, अक्रोड ह्यांचे सेवन केल्यास से क्स च्या वेळी तुमच्या र क्तप्रवाह उत्तम होतो. ह्यामध्ये असणाऱ्या एल-आर्जिनिन मुळे असे होते. त्याचबरोबर सूर्यफुलाच्या बिया, भोपळ्याच्या बिया देखील तुमच्या स्वास्थ्यासाठी उत्तम ठरतात.

5. सफरचंद :-क्वेरसेटिन नावाचा घटक सफरचंद मध्ये आढळून येतो. त्यामुळे तुमची से क्स ला ईफ उत्तम राहते. ब्ल’ड स’र्कुलेशन आणि प्रोस्टेटाइटिस साठी सफरचंद अत्यंत उपयुक्त आहे. शिवाय एं’टीऑक्सि’डेंट असल्यामुळे आठवड्यातून २-३ वेळा तरी सफरचंद खाल्ल्याने तुमचे यौ’न स्वा’स्थ्य उत्तम राहते.

6. बिट :- एंटीऑक्सिडेंट आणि सर्व विटामिन ने भरपूर असे बिट खाणे सगळ्यात उपयुक्त ठरते. त्यामुळे एक उत्तम डायट परिणामी उत्तम यौ’न स्वा’स्थ्य तुम्हाला प्राप्त होते. त्याचबरोबर श’रीरातील र’क्ताचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि नियमित ठेवण्यासाठी देखील बिट उपयुक्त आहे.

7. रेड वा’ईन :- क्वेरसेटिन नावाचा एंटीऑक्सिडेंट घटक रेड वा’ईन मध्ये उपलब्ध असतो. ज्या महिला नियमित पणे थोडे तरी रेड वा’ईन चे सेवन करतात त्यांचे यौ’न स्वास्थ्य सर्वोत्तम आणि से क्स ला ईफ देखील उत्तम आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *