‘या’ नैसर्गिक वस्तूंचे सेवन करून वाढवा आपली ‘लैं’गि’क श’क्ती’, पहा तुमची श’क्ती वाढून घेता येणार वै’वाहिक जीवनाचा आनंद…

‘या’ नैसर्गिक वस्तूंचे सेवन करून वाढवा आपली ‘लैं’गि’क श’क्ती’, पहा तुमची श’क्ती वाढून घेता येणार वै’वाहिक जीवनाचा आनंद…

आज काल अनेक त’रुणांमध्ये से-क्स सं-बंधी आ-जारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बदलती जीवनशैली, वेळेवर न जेवणे, म-द्यपा-न धू-म्रपा-न, तं-बाखू खाणे या स-मस्येमुळे अनेकांना से-क्स स-मस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे वै-वाहिक आ-युष्यात त्यांना सुख प्राप्त होत नाही.

त्यामुळे चि-डचिडेपणा होतो आणि पती-पत्नीमध्ये भांडणे निर्माण होतात. तसेच से-क्स पूर्ण न झाल्याने त्यांना फ’र्टिलि’टीचा प्रॉ’ब्लेम येतो आणि अनेक जोडप्यांना मूल न होण्याची समस्या’देखील निर्माण झाल्याचे पहायला मिळते. से-क्स करताना अनेकांचे लवकर वी-र्यपतन होत असते. त्याला शि-घ्रपतन असे आपण म्हणतो.

त्यामुळे पत्नी नाराज होते. आणि दोघांमध्ये नंतर भांडणाला सुरुवात होते. पत्नीला बेडवर खुश ठेवायचे असल्यास आपल्याला व्या’यामासोबतच आहाराकडे देखील लक्ष मोठ्या प्रमाणात ठेवाव लागते. चांगला आहार घेतला तर सेक्स पावर ही वाढत असते. यामुळे पत्नी खूष राहते. त्यामुळे पत्नीला संतुष्ट करणे हे कधीही हिताचे असते.

पत्नी संतुष्ट झाली की आपला संसार देखील चांगला होतो. पत्नी असंतुष्ट झाल्याने अनेकांचे संसार संपल्याचे आपण पाहिले असेल. तर आम्ही आपल्याला आज या लेखांमध्ये नैसर्गिक फळ आणि कुठल्या गोष्टी खाऊन आपण आपली से-क्स पावर वाढवू शकता, याबाबत माहिती देणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया.. काय आहेत त्या नैसर्गिक गोष्टी…

१. कदू बिया: तानत-नाव आणि इतर गोष्टींमुळे अनेकांना से-क्स लाईफ मध्ये सं’कटाचा सा’मना करावा लागू शकतो. मात्र, अनेक जण हे डॉक्टरांकडे जाऊन महागड्या गो’ळ्या घेतात. असे केल्याने से’क्स पॉ’वर तो वाढते.

मात्र, तुम्हाला इतर आ’जा’रांचा देखील सा’मना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आपण नैसर्गिक रित्या से’क्स पा’वर वा’ढवणेकडे कल ठेवावा. आपण कधीच बि’यांचे नियमितपणे सेवन करावे. असे केल्याने आपली से’क्सपॉ’वर ही वाढत असते.

२. स्ट्रॉबेरी: स्ट्रॉबेरी मध्ये मोठ्या प्रमाणात विटामिन सी आणि पोषकतत्वे भरलेले असतात. ज्या लोकांना फ’र्टिलिटी प्रॉ’ब्लेम नसतो, अशा लोकांना स्ट्रॉबेरी खाल्ल्याने ही स’मस्या दूर होते. तसेच आपले वि’र्याची पातळी देखील चांगली वाढते आणि आपली होणारी सं’तती ही मजबूत तयार होते.

३. डार्क चॉकलेट: चॉकलेट अनेकांना आवडत असते. मात्र, अनेकांना चॉकलेट खाणे आवडत नसते. मात्र, ज्या लोकांना से’क्स संबं’धी काही स’म’स्या निर्माण असल्यास अशा लोकांनी डार्क चॉकलेटचे सेवन करावे. यामुळे आपल्या मस्तिका मध्ये असलेल्या डो’पामाइनचे प्रमाणही कमी होते आणि आपला त’णा’व हा दूर होतो. त्यामुळे आपली से’क्स पा’वर ही आपो आपच वाढते आणि आपण पत्नी’सो’बत किंवा गर्लफ्रें’ड सोबत चांगल्या प्रकारे से’क्स करू शकतो.

४. केसर: अनेकदा पण चित्रपटांमध्ये पाहिले असेल की लग्ना नंतर सु’हा’ग’रात करताना पत्नी आपल्या पतीला के’सर युक्त दूध देत असते. त्याचे महत्त्व हे त्यावेळी तेवढच असते. केसरमध्ये एस्ट्रोजेन रिटेनिंग हे द्रव्य असतात. त्यामुळे आपला मूड हा चांगला होतो आणि स्ट्रेस लेव्हल ही कमी होते. त्यामुळे आपल्याला से’क्स पा’वर वाढण्यात मदत होते आणि आपण पत्नी सो’बत खूप वेळ से’क्स करू शकता.

५. केळी: डॉ’क्ट’र आपल्याला अनेकदा केळी खाण्याचा सल्ला देत असतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर भरलेले असते. त्यामुळे आपली का’मोत्तेज’ना ही वाढत असते. जर आपल्याला से’क्स पॉ’वर सं’बंधी स’म’स्या असल्यास केळीचे नियमितपणे सेवन करावे. यामध्ये त’णाव करण्याचे त’त्त्व देखील असतात. त्यामुळे आपली से’क्स पा’वर ही वा’ढते आणि आपल्या पत्नी किंवा गर्ल’फ्रें’डला आपण सं’तुष्ट ठेऊ शकता.

६. लसुन: लसुन हा अतिशय गुणकारी असतो. लसुन मध्ये खूप पोषकतत्वे भरलेले असतात. अँटिऑक्सिडंट तत्व खूप मोठ्या प्रमाणात लसणामध्ये असतात. हृ’दय’रो’ग, म’धुमे’ह यासाठी लसून चांगला उपयोग होतो. त्यामुळे आपले र’क्ताभि’सरण चांगल्या प्रकारे वाढते. तसेच आपल्या लिं’गाप’र्यंत चांगल्या प्रकारे वाढून आपली का’मोत्ते’जना ही मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे लसणाचे रोज सेवन कराव. यामुळे आपली से’क्स पा’वर वाढते.

७. अंडी: संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, असे आपण नेहमी ऐकले असेल आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन आणि इतर पोषक तत्वे भरलेले असतात. भांड्यामध्ये b12 हे जीवनसत्व देखील असतात. याचे सेवन करून आपण आपली प्र’तिकार’शक्ती वाढू शकतात. तसेच आपली से’क्सपॉ’वर देखील खूप वा’ढू शकतात. त्यामुळे अंड्याचे सेवन नियमित करावे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *