11 वर्षाची नि’रागस मु’लगी विनाकारण झाली ‘ग’र्भ’व’ती’, कारण माहित झालेवर डॉ’क्ट’रांनाही ब’सला आ’श्च’र्याचा ध’क्का…

11 वर्षाची नि’रागस मु’लगी विनाकारण झाली ‘ग’र्भ’व’ती’, कारण माहित झालेवर डॉ’क्ट’रांनाही ब’सला आ’श्च’र्याचा ध’क्का…

एक खूपच वि’चित्र प्र’करण समोर आले आहे. वृत्तानुसार, 11 वर्षाची नि’रागस मु’लगी अ’चानक ग’र्भव’ती झाली. परंतु हे असे कसे काय झाले याचे कारण कोणालाही समजू शकले नाही. ओ’टीपो’टात वे’दना झाल्याने जेव्हा तीला रु’ग्णाल’यात दा’खल करण्यात आले तेव्हा ही गोष्ट उ’घडकी’स आली. डॉ’क्ट’रांची तपा’सणी केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की ती ग’र्भव’ती आहे.

चेरीश रोझ लावेले असे या 11 वर्षांच्या मुलीचे नाव आहे. प्र’कर’ण ऑस्ट्रेलियाच्या क्वीन्सलँडचे आहे. ती ग’र्भव’ती कशी झाली हे डॉ’क्टरां’नासुद्धा समजू शकत नाही. ही घ’टना उ’घडकीस आल्यानंतर चेरीशचे कुटुंबिय आणि डॉ’क्टरही आश्च’र्यचकित आहेत. तसेच कुटुंबीय चिंतेत देखील आहे.

अवघ्या अकरा वर्षाच्या मु’लीची ग’रो’दर असल्याची ही बातमी सध्या बरीच च’र्चेत आहे. तिचे सोबत नेमके काय झाले आणि इतक्या ल’हान व’यात ती कशी आ’ई होणार आहे हे कोणालाही समजू शकत नाही. या वृत्तानुसार, ऑस्ट्रेलियात रहाणाऱ्या चेरीश रोज लावेले नावाच्या मु’लीला शाळेत अचानक पो’टदु’खीचा त्रा’स सुरू झाला.

ओ’टीपो’टात वे’दना ती’व्र होत होत्या, म्हणून तीला डॉ’क्टरां’कडे त’पासणीसाठी नेण्यात आले. तथापि, डॉ’क्टरां’नी त’पासणीनंतर सांगितले की ही ग’र्भधा’र’णेची वे’दना आहे आणि ती ग’रो’दर आहे. ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँडमधील या मुलीसाठी अ’चानक तिच्यासोबत हे कसे घ’डले हे समजण्यापलीकडे होते.

खरं तर, मु’लीच्या पो’टदु’खीच्या तपा’सणीच्या सुरूवातीला, डॉ’क्टरां’ना वाटले की ती ग’र्भव’ती आहे. परंतु ही डॉ’क्ट’रची चूक होती. यानंतर मु’लीच्या त्या प्र’कर’णाची पुन्हा चौ’कशी केली गेली आणि संपूर्ण प्र’करण समोर आला. जेव्हा डॉ’क्ट’रांनी पुन्हा त’पा’सणी केली तेव्हा तीच्या अं’डाश’यने पुष्टी केली की तीला जं’तु पे’शीचा क’र्करो’ग आहे.

हा क’र्करो’गाचा एक प्रकार आहे जो या वयातील मुलींमध्ये सामान्यतः आढळून येत नाही. म्हणजेच डॉ’क्ट’रांनी तिच्या ग’रो’द’रपणाच्या सुरुवातीच्या त’पा’सणीत जे सांगितले ते पूर्णपणे चुकीचे होते. डॉक्ट’रांच्या त्या चुकीच्या त’पा’सणी मुळे मुलीचे पालक देखील चिंतेत प’डले होते.

परंतु त्या मुलीची पुन्हा नव्याने तपा’सणी केली गेली तेव्हा हे निष्पन्न झाले की तिला क’र्करो’ग होता. डॉ’क्ट’रने सहा महिन्यांपर्यंत फिल्ट चेरीशवर उ’पचार केले. तिने उपचारा दरम्यानही अभ्यास सुरू ठेवला होता. चेरीशवर के’मो’थेर’पीचे उ’पचार केले जात होते.

उ’पचारानंतर, तीच्या ट्यू’म’रचा आकार कमी झाला आणि तो का’प’ला गेला. चेरीशवर अद्याप उपचार सुरू आहेत आणि डॉ’क्ट’रांनी त्यांची चूक सुधारली आहे आणि क’र्क’रोगा’चा योग्यप्रकारे उपचार करून तिचे जीवन वाचवले आहे. चेरीशची केमोथेरपी अद्याप सुरू आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *