‘या’ मु’लीचा सेल्फी पाहून सर्वच झालेय सु’न्न, फोटोतील वास्तविक स’त्य बघून तुमचेही उ’डतील हौ’श

‘या’ मु’लीचा सेल्फी पाहून सर्वच झालेय सु’न्न, फोटोतील वास्तविक स’त्य बघून तुमचेही उ’डतील हौ’श

आज आम्ही तुम्हाला असां एक फोटो दाखवणार आहोत, ज्याने सोशल मीडियावर द’ह’श’त निर्माण केली आहे. होय, सेल्फी घेणे आजकाल प्रत्येकाचा छंद बनला आहे, मुले असो की म्हातारी माणस, प्रत्येकजण सेल्फी घेण्याच्या शर्यतीत नेहमीच पुढे असतात. सेल्फी घेताना अ’प’घा’ताची अनेक प्रकरणेही समोर आली असली तरी फॅनची भू’क कमी झालेली नाही.

आज आम्ही कोणत्याही अ’प’घा’ता’ब’द्दल बोलत नाही, तर अशा एका गु’पित गोष्टीबद्दल सांगणार आहोत, ज्याबद्दल जाणून घेतल्यावर तुम्हाला बाकीच्या लो’कांप्रमाणेच ध’क्का बसेल. होय, अलीकडेच एका जो’डप्याने त्यांचा सेल्फी घेतला होता आणि या सेल्फी मधील या सुं’दर मुलीच्या फोटो’कडे आपण का’ळजीपूर्वक पाहिले तर नक्कीच तुम्हाला भी’ती वाटेल.

आता आम्ही हे का म्हणत आहोत, हे चित्र पाहिल्या नंतरच आपल्याला कळेल. तसे, आपणा सर्वांना हे माहित असलेच पाहिजे की से’ल्फी घे’ताना एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा समोर असतो. मात्र या चित्रात मुलीचा चेहरा समोर पण आणि मागच्या बाजूला पण मु’लीचा चेहरा दिसतोय. नीट पहा दोन्ही बा’जूला चेहरा दिसत आहे.

हे लक्षात घेणे म’हत्वाचे आहे की ज्याने हा फोटो शेयर केला आहे त्या व्यक्तीने त्या फोटोकडे का’ळजीपूर्वक पाहिले नाही. से’ल्फी घेऊन आनंदाचे भ’रात हा फोटो त्यांनी मीडिया वर शे’यर पण केला. परंतु फोटो मी’डिया वर टा’कण्यापूर्वी त्यांनी स्वतः त्या फोटोच्या मद्ये काय च’म’त्कार घ’डला हे बघितला नाही.

परंतु जेव्हा इतर वा’परकर्त्यांनी या फोटोचे बा-रकाईने निरी’क्षण केले तेव्हा त्यांना घा’म’च फु’टला. होय, प’हिल्यांदाच हा फोटो सर्व सा’मान्य प्रतिमेसारखा दिसत आहे. परंतु जेव्हा तो फोटो बारकाईने काळजीपूर्वक पाहिला गेले तेव्हा फोटोतील स-त्य समोर आले. सेल्फी घेताना आता समोर आणि मागच्या दोन्ही बाजूस चेहरा दिसला तर ते सं-श’यास्पद आहे हे उ’घड आहे.

हेच कारण आहे की लोकांनी झू’म केले आणि स्पॉ’ट करून सर्वांसोबत फोटो शे’यर केला. जे’णेकरुन लोकांना देखील या चित्रातील स-त्य जाणून घेता येईल. ज्या लोकांना हा फोटो बा’रकाईने पाहिले आहे, त्यांना समजले नाही की हा आ’त्मा आहे किंवा भ्र’म आहे. तुम्ही स्वतः हे चित्र बा’रकाईने पहा आणि त्याबद्दल आपल्याला काय वाटते ते आम्हाला सांगा.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *