लघवीस जाऊन आल्यानंतर लगेचच पाणी पिणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या तज्ञांचे याबाबतचे मत….

लघवीस जाऊन आल्यानंतर लगेचच पाणी पिणे योग्य की अयोग्य, जाणून घ्या तज्ञांचे याबाबतचे मत….

प्रत्येक माणूस शरीर निरोगी ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु एखाद्यास कधी ना कधी एखाद्या आजाराला ब-ळी पडावे लागते. पण आपणास माहिती आहे का पाण्याचे योग्य सेवन न केल्यामुळे सुमारे ७०% ते ८०% आ-जार होत असतात.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की अशुद्ध पाणी पिण्यापेक्षा चुकीच्या पद्धतीने पाणी सेवन केल्याने अनेक जी-वघेणे आ-जार होतात. परंतु शुद्ध पाणी पिल्याने चुकीच्या वेळी म-द्यपान केल्याने देखील हानी होते. आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत.

ल-घवी झाल्यानंतर लगेच पाणी प्यावे का? बर्या च लोकांनी आम्हाला हा प्रश्न विचारला आहे. तर आज आम्ही याबाबत तज्ञ लोकांचे मत आज आपणास सांगणार आहोत. ल-घवी झाल्यानंतर लगेच पाणी पिणे चुकीचे:- जेव्हा जेव्हा आपण लघवी करून येता तेव्हा आपण लगेच पाणी पिणे चुकीचे आहे.

त्यानंतर किमान 10-15 मिनिटांनी आपल्याला पाणी पिवू शकता. जर आपण ताबडतोब पाणी प्यायले तर आपल्याला लघवीशी सं-बंधित अनेक रो-ग होतात. तर लक्षात ठेवा जेव्हा जेव्हा तुम्ही ल-घवी करून याल तेव्हा लगेचच पाणी पिऊ नका, किमान 10 मिनिटांनी ते पाणी प्या.

ल-घवी करण्यापूर्वी थोडा वेळ आधी पाणी प्यावे का:- जर तुम्ही आधी पाणी पिवून लगेच लघवीस जात असाल तर असे करणे योग्य आहे. पहिला पाणी प्या आणि मग ल-घवी करायला जा असे करणे चूक होणार नाही. त्याऐवजी ते अधिक योग्य आहे. यामुळे ल-घवीशी सं-बंधित आ-जार उद्भवत नाहीत.

तर आता तुम्हाला माहिती झाले असेल की आपण ल-घवी झाल्यावर लगेचच पाणी प्यायले तर मू-त्र सं-बंधित अनेक आजार आपल्याला होवू शकतात. एकतर ल-घवीला जाण्यापूर्वी आपण पाणी प्यावे नाहीतर ल-घवीस जावून आल्यानंतर १० ते १५ मिनिटांनंतर पाणी प्यावे. यामुळे लघवी सं-बंधित रो-ग होत नाहीत आणि आपण निरो-गी राहाल.

डॉ-क्टर आणि आरो-ग्य तज्ञांच्या मते, प्रत्येक व्यक्तीने दररोज किमान ३-४ लिटर किंवा 8-10 ग्लास पाणी प्यावे. पाणी कमी प्यायल्यामुळे इतरही अनेक आ-जार तुमच्या शरीरात स्थान निर्माण करतात. पौष्टिक अन्नांपेक्षा शरीराचे पाणी अधिक महत्वाचे आहे.

सर्व प्रथम, सकाळी 1 ते 2 ग्लास पाणी प्यावे. यामुळे शरीरातील सर्व घाण दूर होते. त्वचा आणि पोट दोन्ही निरो-गी राहतात. जर तुम्ही खाण्यापूर्वी पाणी प्याल तर तुमच्या भूकेपेक्षा थोडे कमी खाल. ज्यामुळे लठ्ठपणा वाढणार नाही आणि त्याच वेळी तुमची आतडे व्यवस्थित काम करतील.

टीप:- या लेखात दिलेली माहिती आणि सूचना ही सर्वसामान्य माहितीवर आधारित आहे. आम्ही कोणत्याही उपायांच्या परिणामांची जबाबदारी घेत नाही. याची अंबलबजावणी करण्यापूर्वी तज्ञांसोबत संपर्क साधावा. आपल्याला ही माहिती कशी वाटली, कृपया कमेंट करुन सांगा. आणि अशा रोचक आणि उपयोगी माहितीसाठी कृपया शेअर करा.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *