21 वर्षाच्या सु’नेसोबतच 65 व’र्ष्याच्या सा’सऱ्याने केले लग्न, पहा पहिल्या सु’हागरात्रीच्या दिवशीच घ’डले असे काही की…

21 वर्षाच्या सु’नेसोबतच 65 व’र्ष्याच्या सा’सऱ्याने केले लग्न, पहा पहिल्या सु’हागरात्रीच्या दिवशीच घ’डले असे काही की…

आज आम्ही तुम्हाला ज्या व्हा’यरल बा’तमीबद्दल सांगणार आहोत जी ऐकून तुम्हाला आ’श्चर्य वाटेल. जेव्हा एखाद्याचे लग्न होते तेव्हा वधू आणि वर यांच्या व’याच्या दरम्यान जा’स्तीत जास्त 4 किंवा 5 वर्षांचे अंतर असते. परंतु ज्या वि’वाहित जोडप्या विषयी आज आपण बोलत आहोत त्यांच्या व’यामध्ये त’ब्बल 40 किंवा 42 वर्षांचे अंतर आहे.

आज आम्ही अशा एका व्य’क्तीबद्दल बोलत आहोत ज्याच्या बद्दल आपल्याला ऐकून नक्कीच आ’श्चर्य वाटेल. खरं तर, बिहारमध्ये राहणाऱ्या एका व्य’क्तीचे वय 65 वर्षे आहे, त्याने आपल्या स्वतःच्या सु’नेशी लग्न केले जिचे वय फ’क्त 21 वर्ष आहे.

आपल्याला हे जाणून फार आ’श्चर्य वाटेल की तिच्या सु’नेने देखील या लग्नास नकार दिला नाही. बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यातील 21 वर्षांच्या मु’लीशी लग्न क’रण्यामागे 65 वर्षीय रोशन ला-लची अशी कोणती म’जबुरी होती ते जाणून घेवू.

ही बातमी सर्वत्र प’सरली असता त्यांनी असे करण्या-मागचे कारण सांगितले आहे. ही व्हा’यरल बा’तमी बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यातील आहे. जिथे 65 वर्षीय रोशन लालने स्वत:च्या 21 वर्षांच्या सु’नेशी सपनाशी लग्न केले आहे. लोकांनी या सा’सऱ्याला याबद्दल विचारण्यास सुरूवात केली तेव्हा त्याने लग्नाला म’जबुरी म्हटले आहे.

रोशन लालच्या म्हणण्या-नुसार त्या मु’लीच्या घराची प्रतिष्ठा बि’घडू नये म्हणून त्याने हे लग्न म’जबुरीने केले आहे. खरे तर असे घ’डले की रोशन लाल यादवने त्यांचा मुलगा पप्पूशी सपना-सोबत लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि वरात घेवून ते सपनाच्या घरी पोहोचले पण असे घ’डले की रोशन लाल यांना हे पाऊल उचलावे लागले.

लग्नाच्या ठिकाणी पप्पू लग्नाच्या दिवशीच सर्व काही सो’डून प’ळून गेला कारण पप्पू हा एका दुसर्‍या मु’लीच्या प्रे’मात होता. रोशनलालच्या भी’तीने पप्पू लग्नासाठी तयार झाला पण लग्नाच्या मंडपातून त्याने प’ळ काढला. लग्नाच्या मिर-वणुकीत वर पळून गेल्यानंतर वधूची ब’दना’मी होणार होती. विशेषत: सपनाच्या कु’टूंबियां-बद्दल रोशनलालला खूप वा’ईट वाटले.

दोन्ही कुटूंबाचा आदर राखण्यासाठी रोशन लाल याने स’पनाशी ल’ग्न करण्याचा नि’र्णय घेतला. ज्यामुळे दोन्ही कुटुंबे सहमत झाली आणि त्याने स’पनाशी लग्न केले. या व्हा’यरल झालेल्या बा’तमीत आता किती स’त्य आहे याचा पो’लि’स तपास करीत आहे.

परंतु आपल्या स’माजात शे’कडो का’ळापासून हा दो’ष एका स्त्री’चाच आहे ही बाब रूढ झाली आहे. म्हणूनच लोक कुटूंबाला दो’ष देत आहेत पण त्या मुलीला शि’क्षेचा साम’ना करावा लागत आहे.

लोक आपल्या मनात एक मत मांडून सपनाच्या घराच्या वि’रोधात उ’लट सु’लट बोलत आहेत. बरेच लोक असेही म्हणतात की एका व’यस्क व्यक्तीशी लग्न केल्यामुळे 21 वर्षांच्या मु’लीचे आ’युष्य उ’ध्व’स्त झाले आहे. आता पो’लि’स या लग्नाबद्दल मुलीचे काय मत आहे हे त’पासून बघत आहेत.

अशाप्रकारे, अचानक वराच्या प’ळून जाण्याने दोन्ही कुटुंबांची ब’दनामी झाल्याने, शेवटी रोशन लाल यांनी घराचा सन्मान वाचविण्यासाठी मु’लीच्या घरच्यांचे ऐकून त्याने स्वताच्या सुने’शी लग्न केले आहे.

दरम्यान, लग्न झाल्या नंतर झाले असे की सासरा वि’वाहित असल्याने सासूने न’वऱ्याला सुने सोबत झो’पू दिले नाही आणि सुनेला त्या रात्रीच घरा बा’हेर काढले, पण दुसऱ्याच दिवशी मु’लीच्या घ’रच्यांनी तीला पुन्हा सा’सूकडे आणून सो’डले आणि त्यांना स’क्त ता’कीद दिली की इथून पुढे जर का असे घ’डले तर आम्ही तुमच्यावर का’र्य’वाही करू..

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *