बाबो ! तरुणीने अनोळखी समजून दोन तरुणांसोबत ठेवले स’बंध, पण दोघेही तरुण निघाले…

बाबो ! तरुणीने अनोळखी समजून दोन तरुणांसोबत ठेवले स’बंध, पण दोघेही तरुण निघाले…

भारतामध्ये पूर्वीच्या काळी प्रेम सं’बंध ठेवणे हे अतिशय घृ’णास्प’द असे मानले जात होते. मात्र, कालांतराने काळ बदलत गेला आणि प्रेमाच्या व्याख्या देखील बदलत गेल्या. आता प्रेम सं’बंध ठेवणे हे सर्वसामान्य बाब असल्याचे दिसते. अनेक तरुण-तरुणींना मित्र मैत्रिणी असतात. तर काही तरुणींना बॉ’यफ्रें’ड हा आता तर असतोच असतो.

मात्र, काही तरुणी अशा असतात की ज्यांना एक नाही तर तब्बल दोन ते तीन बॉय फ्रें’ड असतात. अशा तरुणींना काय म्हणावे, हे देखील लोकांना समजत नाही. मात्र, या दोघांसह अनेक जणांना फिरत असतात. यामुळे अनेक तरुणांचे वाटो’ळे होते. तरुणांना देखील आपल्याला एक मुलगी बोलते यामध्ये सुख वाटत असते.

मात्र, ती मुलगी आणखी कोणाशी बोलते का? याबाबत त्यांना माहिती नसते. कारण ती सर्वांना वेगवेगळ्या वेळा देत असते. त्यामुळे अशा प्रकारे ही तरुणी काही जणां’ची फस’व’णूक नक्कीच करत असते. प्रेम करणे काही गैर नाही. मात्र, एक व्यक्ती सोडून अनेकां’सोब’त प्रे’म करणे याला अ’ने’तिक सं’बंध म्हणतात.

आणि याला सं’बंधाचा नै’तिक आधार नसतो. त्यामुळे ते अनै’तिक असतात. असे सं’बंध कधीतरी चव्हा’ट्यावर येत असतात आणि याचा खु’लासा कधीतरी होतो. त्यानंतर याचा प’रिणाम हा अतिशय वा’ईट असतो. आज आम्ही आपल्याला एका अशा तरुणी बद्दल माहिती देणार आहोत. की तिने एक नाही तब्बल दहा त’रुणांसो’बत प्रे’मप्र’करण ठेवले होते.

त्यातील सहा ज’णांसोबत शा’रीरिक सं’बंध ठेवले होते. तर दोन त’रुणां’सोबत ती अतिशय नि’र्धास्तपणे राहत होती, असे समोर आले आहे. ही घटना नेमकी उ’घडकीस आली आहे. याबाबत एका तरुणीने सांगितलेले आहे की, मी दोन तरुणांसो’बत प्रे’मसं’बंधत होते. ज्यावेळी दोघेही एकमेकांचे मित्र निघाले, त्यावेळेस माझी गोची झाली, असे तिने सांगितले.

मी दोन्ही तरुणां’सोबत शा’री’रिक सं’बंध ठेवले होते. यातील एक तरुण हा फुटबॉलपटू होता. त्याच्या सोबत राहणे मला अतिशय सुरक्षित वाटत होते, असे तिने सांगितले. त्याच्यासोबत मी तीन ते चार वेळा शा’रीरिक सं’बंध ठेवले, होते. त्यानंतर त्याने मला सांगितले की, अमुक तरुण माझा मित्र आहे. त्या तरुणासोबत देखील माझे संबं’ध होते.

त्यामुळे मला काय बोलावे ते कळतच नव्हते. या सोबतच ती तरुणी म्हणाली की, मी जवळपास दहा तरु’णांसो’बत प्रेम सं’बं’धांमध्ये होते, असेही ती म्हणाली. मात्र, यातील केवळ सहा ज’णांसोब’त शा’रीरिक सं’बंध आले होते, असे देखील तिने बि’नधा’स्तपणे सांगितले. मात्र, यातील एकच तरुण असा होता की त्याचे वय 28 वर्षे होते.

तो दिसायला अतिशय सुंदर होता. त्याच्यासोबत माझा चांगला वेळ गेला. विकेंड मध्ये मी त्याच्यासोबत अतिशय चांगला वेळ घालवला, असे ती म्हणाली. मात्र, ज्या वेळी दोघे मित्र असल्याचे मला समजले, त्यावेळी मी काहीच बोलू शकले नाही, असेही ती म्हणाली. एकूणच काय तर अनेक त’रुणांसो’बत प्रे’म सं’बंध ठेवणे हे धोक्या’चे ठरू शकते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *