12 वर्षाच्या छो’ट्या मु’लीने आपल्याच आ’ईची केली डि’लिव्ह’री, पाहून तुमचाही बसणार नाही विश्वास…

12 वर्षाच्या छो’ट्या मु’लीने आपल्याच आ’ईची केली डि’लिव्ह’री, पाहून तुमचाही बसणार नाही विश्वास…

या हल्लीच्या युगात आपल्याला कधी काय ऐकायला भेटेल याचा भरोसा नाही. होय हे अगदी खरे आहे. समाजात कधी कधी अशा काही घ’टना घडत असतात की ज्यावर कुणाचा वि’श्वास देखील ब’सणार नाही.

त्यातल्या त्यात एखादी घ’टना ऐकीव असेल तर ती घ’टना जरी घ डून गेलेली असेल तरी देखील अशा घट’नेवर वि’श्वास ठेवायला लोक तयारच नसतात. कारण अशा काही घ’टना घ डतात की त्या घ टनेचा लोक मनोमनी देखील विचार करत नाही.

आज सो शल मे डीयाच्या या जमान्यात अ’फ’वांचे देखील मोठ्या प्रमाणात प्रमाण वाढलेले आहे. छोटीशी घ’टना मोठी कधी होते हे कळायला देखील वाव उरत नाही. परंतु सो शल मे’डीयाचा वापर गैर रित्या देखील केला जातो.

अशातच मे डीया वरून येणाऱ्या माहितीची खरी स त्यता जाणून घेण्याची देखील लोकांना उत्सुकता असते. परंतु काही माहिती अशी असते की त्याची सखोल सत्यता जाणून घेणे श्यक्य नसते. या आधारे आपण आज अशीच एक माहिती करून घेणार आहोत. जी माहिती वाचून तुम्ही त्यावर वि’श्वास ठेवणार नाही.

या जगात, असे बरेच अहवाल आहेत ज्यावर वि’श्वास ठेवणे क’ठीण आहे. देश आणि जगात प्रचलित असलेल्या या बा तम्या सो शल सा इटवर व्हा’यरल होत आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशीच एक अनोखी बातमी सांगणार आहोत जी सोशल सा’इटवर खूप व्हा’यरल झाली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या अ’नोख्या घ’टनेबद्दल.

आपल्या भावाला ज’न्म देण्यासाठी मदत करणार्‍या 12 व र्षाच्या मु लीचा फो टो सो’शल मी’डियावर प्रचंड व्हा’य’रल झाला आहे. जेसी धेलापेना असे या मुलीचे नाव आहे. आणि तिने आपल्या आईला मिसिसिपी मधील रु ग्णालयात डॉ’क्ट’रांसोबत राहून आपल्या आईला बा ळास ज’न्म देण्यास मदत केली आहे.

निक्की स्मिथने फे सबुकवर सं’बंधित फोटो शेअर केले आहेत. मागील 5 दिवसांत फोटो जवळपास 3 लाख वेळा शेअर केला गेला आहेत. या मुलीने नेहमीसारखाच एक खास ड्रेस आणि हँड ग्लोव्ह्ज घालते आहे.

आईच्या प्र’सू’तीसाठी मदत करण्यासाठी ती डॉ’क्टरांची मदत करते :- यादरम्यान, मुलीचा चेहरा बघितला तर असे दिसते की ती र डत आहे. आणि शेवटी तेव्हा तिच्या आईची प्र’सू’ती सुखरूप होते आणि मग ती मु’लगी मु’लाला म्हणजे छोट्या बा’ळाला आपल्या मां डीवर घेते.

बर्‍याच लोकांनी फोटोवर कॉंमेंट्स करत या मु लीला सुपरस्टार म्हटले आहे. आणि त्यासंबं’धित आंतरराष्ट्रीय साइटवर ठळक बातम्या देखील याच मु लीच्या येत आहे. सो शल सा इटवर बर्‍याच लोकांनी मु लीचे वर्णन खूप धा डसी असे केले आहे. काहीजणांचा असा वि श्वास आहे की असे केल्याने ती मु लगी तिच्या भावाबरोबर एक विशेष सं’बंध बनवू शकते.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *