स्वप्नात कोणा अ’नोळखी म’हिले सो’बत आपण से’क्स करत आहात..असे स्व’प्न पडले तर त्यामागचा अर्थ काय असतो..? जाणून घ्या…

स्वप्नात कोणा अ’नोळखी म’हिले सो’बत आपण से’क्स करत आहात..असे स्व’प्न पडले तर त्यामागचा अर्थ काय असतो..? जाणून घ्या…

स्वप्ने सर्वांनाच आणि रोज पडतात, फक्त बहुतेक वेळा ती आठवत नाहीत. म्हणून काही जणांना वाटते की त्यांना स्वप्नच पडत नाही. स्वप्नांचे विषयही सहसा ठरावीक असतात. बहुतेक स्वप्ने पाऊल चुकून खड्डयात पडणे, तोल जाणे, साप दिसणे,इ.असतात.

यामागे प्रा’णिजी’वनातले उत्क्रांतीतले अनुभव असतात असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. काही स्वप्ने दैनंदिन जीवनातल्या जास्त जाचक किंवा आनंददायक अनुभवाशी निगडित असतात. पण आपल्याला कधी कधी लैं-गि’क स्वप्ने देखील पडत असतात. असे लैं-गि’क स्वप्न पडण्यामागील कारण काय आहे, हे प्रत्येकाला जाणून घ्यायचे असते.

कोणता व्यक्ती से-क्स करू इच्छित नसतो..परंतु आता याचा अर्थ असा नाही की आपण से-क्सशिवाय इतर काहीही विचार करत नाही. होय, लोक चोवीस तास लैं-गि’क वि’चारांबद्दल विचार करीत नाहीत. पण जेव्हा त्यांची विचारसरणी या प्रकारे सखोल होते, तेव्हा हळूहळू हे विचार आपल्या झोपेमध्ये येतात आणि मग ते लैं-गि’क स्वप्ने देखील पाहू लागतात.

हे जाणून घ्या की स्वप्नात आपण से-क्स करत दिसले तर यामागे बरीच कारणे आहेत आणि स्वप्नात लोक अनेक प्रकारचे से-क्स विचार पाहतात, म्हणून आज आपण स्वप्नात पाहिले गेलेल्या लैं’गि-क स्वप्नांचा अर्थ काय असतो ते जाणून घेणार आहोत.

ए’क्स सोबत से-क्स:- एक्स बरोबर से-क्सचे स्वप्न पाहणे हे सर्वात सामान्य लैं-गि’क स्वप्न आहे, कारण हीच ती व्यक्ती आहे ज्याच्यासह आपण सात समुद्र पार करण्यास विचार केलेला असतो. याचा स्वप्नाचा अर्थ असा आहे की आपणास आपले बि’घडलेले सं-बं’ध आणखी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

स’मलिं-गी व्यक्ती सोबत से-क्स:- जर आपण वास्तविक जीवनात स’मलिं’गी किंवा स’मलिं’गी नसाल तरीही आपण स’मलिं-गाच्या व्यक्तीशी लैं-गिक सं-बं’ध बनवतानाचे स्वप्न पाहत असाल तर याचा अर्थ असा आहे की आपण ज्याचे स्वप्न पाहत आहात त्या व्यक्तीचे आपण अनुसरण करीत आहात. आपल्याला त्याच्यातील गुणवत्ता आवडते आणि आपल्याला त्याच्यासारखे व्हायचे आहे.

आज्ञाधारक व्य’क्तीशी लैं-गि’क सं-बंध:- बर्‍याचदा आपण एखाद्या आ’ज्ञाधारक व्यक्तीशी लैं-गि’क सं’बं’ध ठेवण्याचे स्वप्न पाहता की आपल्या इच्छित मार्गाने सर्व काही होत आहे असे स्वप्नात दिसत असते. जर असे असेल तर याचा अर्थ असा आहे की आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचे म’र्दानी पैलू क’मकु’वत आहे आणि जर आपण स्वत: ला एखाद्या धैर्यशील आणि सामर्थ्यवान व्यक्तीबरोबर लैं-गि’क सं-बंध पहात असाल तर याचा अर्थ असा आहे की आपले व्यक्तिमत्व चांगले आहे.

ज्याचा चेहरा दिसत नाही अशा व्य’क्तीसह से-क्स:- जर आपण आपल्या स्वप्नात एखाद्या व्यक्तीशी सं-भो’ग करीत असाल ज्या व्यक्तीचा चेहरा आपणास दिसला नाही तर याचा अर्थ असा आहे की आपण आपण आपल्या आयुष्यात स्वप्नांच्या राणीची वाट पाहत आहात. याचा अर्थ असा आहे की आपण आपल्या जीवनाचे रहस्य जाणून घेऊ इच्छित आहात आणि त्यावर नि-यंत्रण ठेवण्याच्या मूडमध्ये आहात.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *