लाख प्रयत्न केले तरी तृतीयपंथी ‘हि’ एक गोष्ट कुणालाच देत नाही, जर दिलीच तर तुम्ही रातोरात बनाल श्रीमंत….

लाख प्रयत्न केले तरी तृतीयपंथी ‘हि’ एक गोष्ट कुणालाच देत नाही, जर दिलीच तर तुम्ही रातोरात बनाल श्रीमंत….

ज्या व्यक्तीच्या आयुष्यात पै-से किंवा पै-शाचा अभाव असतो त्याला नेहमीच अनेक स-मस्यांचा सामना करावा लागतो. प्राचीन काळापासून पै-शाचे महत्त्व अत्यंत सांगितले गेले आहे. संपत्तीशी संबंधित सुविधा मिळवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला कठोर परिश्रम करावे लागतात तसेच कष्ट केले तर श्रीमंतीची देवता महालक्ष्मी यांचे आशीर्वाद मिळतात.

प्रत्येकाची अशी इच्छा असते की प्रत्येकाच्या स्वतःच्या महागड्या कार, स्वतःचे घर आणि दुकान या गोष्टींचे स्वप्न साकार झाले पाहिजे. परंतु खुप कमी लोक आहेत जे आपले स्वप्ने साकार करण्यास सक्षम असतात. प-रेशानी इतकी वाढते की आपला खिसा नेहमीच खाली असतो.

जीवनातील त्रा-स इतके वाढतात की आपला खिसा रिकामा झालेणे माणूस त्रासला जाऊ लागतो. आपणास जर वाटत असेल आपला खिसा नेहमीच भरलेला असावा तर आपण या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. हे केल्याने आपले खिसे नेहमीच भरलेले राहतील.

कि-न्नरच्या हातुन घेतलेली ही गोष्ट तुम्हाला रात्रभरात श्रीमंत बनवते :-

प्रत्येकाला पै-शांची गरज असते. जर कोणाकडे पै-से नसतील तर त्यांचे जीवन नेहमीच दु:खी असते. लोकांना आर्थिक सं’कटात कर्ज घेण्याची वेळ येऊन त्यांना त्यांचा चरितार्थ चालवावा लागतो आणि त्यांना त्यांची राहण्याची व जगण्याची जीवनशैली बदलण्यास भाग पडावे लागते. परंतु जर आपण आर्थिक सं-कटाने त्र-स्त असाल तर आम्ही आपल्याला अशा उपाययोजनांबद्दल सांगणार आहोत जे आपण अवलंबलेच पाहिजे.

25 तांदळाची देणगी :- लक्ष्मीपूजनानंतर पूजेसाठी वापरण्यात येणार्या तांदळापैकी फक्त 25 तांदूळ कागदाच्या किंवा कापडाच्या तुकड्यात बांधून आपल्या पर्समध्ये ठेवा. यासह, आई लक्ष्मीचे आशीर्वाद आपल्यावर नेहमीच असतील आणि आपल्याला कधीही पै-शासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. ज्योतिष शास्त्रांद्वारे असे मानले जाते की असे केल्याने काही दिवसातच फायदे दिसू लागतात.

पीपळाची पाने अशी वापरा :- असे मानले जाते की जर आपण पीपळाच्या पानांवर केशरच्या साहाय्याने श्री लिहिल असेल तर ते कोठेतरी लपवून ठेवावे आणि वेळोवेळी त्याची जागा बदलावी लागेल. असे केल्याने कोणीच कधीही अडचणीत येणार नाही.

तृ-तीय पं-थाकडून नाणे मागने :- तृ*तीय पं*थीयकडून मिळालेल्या आशीर्वादांना बरेच महत्त्व दिले जाते. असा विश्वास आहे की जर एखाद्या व्यक्तीला पै-शांच्या स-मस्येमुळे त्रास होत असेल तर कि-न्नरला आपल्याकडून काहीतरी द्या आणि त्याला एक रु-पयांचा नाणे परत करण्यास सांगा.

श्यक्यतो तृ-तीयपंथी ही गोष्ट कधीच कुणाला देत नाही. पण जर तृतीय पंथी स्वखुशीने तुम्हाला पै-से देत असेल तर त्याची पूजा करा आणि ते नाणे आपल्या पर्समध्ये किंवा तिजोरीत ठेवा. यामुळे आर्थिक सं-कटापासून मुक्तता मिळेल.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *