लग्नानंतर एकदाही सु’हाग’रात्र न करताच आ’ई ब’नली महिला, समजल्यावर प’तीने केले असे काही की बघून हैराण व्हाल….

लग्नानंतर एकदाही सु’हाग’रात्र न करताच आ’ई ब’नली महिला, समजल्यावर प’तीने केले असे काही की बघून हैराण व्हाल….

प्रत्येक गोष्टीत स्त्रीचा आदर आणि स’न्मा’न केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत, जर तिचा स्वतःचा नवरा तिच्या चा-रि’त्र्या’वर शं’का घेऊ लागला तर त्या स्त्री’चे काय होत असेल. उत्तर प्रदेशमधील बरेली येथील इजतनगर पो-लि’स स्टेशन परिसरातील प्रे’म नगरमध्ये राहणाऱ्या एका म’हिलेसोबत आता असेच काहीसे घ’डले आहे.

लग्नानंतर नंतर पतीने दोन वर्षात कधीही सु’हाग’रात्र साजरी केली नाही. पण जेव्हा दोन वर्षानंतर मु’लाचा जन्म झाला, तेव्हा नवऱ्याने प’त्नीवर प्रश्न उ’भे केले. मीडिया रिपोर्टनुसार, ह’नीमू’न साजरा न करता बा’ळ कसे झाले असा सवाल त्याने केला आहे.

त्याचबरोबर या म’हिलेचे म्हणणे आहे की, हुं’डा कमी दिल्याने सासरच्यांनी तिला सुरुवातीपासूनच ब’दना’म करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या तिने तिच्या न’वऱ्यावर आणि सासरच्या लोकांवि’रूद्ध हुं’डा छ’ळ करण्याचा गु-न्हा दाखल केला आहे. ही घ’टना इजतनगर पो’लि’स स्टेशन परिसरातील प्रेमनगरची आहे.

सासूला त’क्रार केल्यानंतर सं’बं’ध निर्माण केले:- प्रेमनगर येथील रहिवासी असलेलेया या महिलेने सांगितले की तिचा विवाह नोव्हेंबर 2017 मध्ये इजतनगर भागातील एका तरूणाशी झाला होता. लग्नाच्या दोन वर्षापर्यंत प’तीने ति’च्याबरोबर कधीही ह’निमू’न साजरा केला नाही असा पतीचा आ-रोप आहे.

पण लग्नानंतर सासरच्यांनी हुं’डा’साठी त्रा-स देणे सुरू केले. यानंतर सासूच्या सांगण्यावरून तिचा पती शा’रीरि’क स-बंध ठेवत होता. आणि हे मु’ल पतीचेच आहे असे या म’हिलेचे म्हणणे आहे.

मा-रहा-ण आणि छ’ळ करत असे:- तिच्या सासरच्यांनी तिच्या न’वऱ्याला आणि तिला सं’प’त्तीतू’न काढून टाकले होते. त्यानंतर पती आणि ती भाड्याच्या खोलीत राहात असे. हुं-ड्या’साठी पती दा’रू पिऊन तिला मा-रहा-ण करीत असे. जेव्हा ती आई बनली, तेव्हा नवऱ्याने तिच्या चा’रित्र्या’वर प्रश्न केला आणि सांगितले की मू’ल आपले नाही. यानंतर तो तिला तसेच भाड्याच्या खोलीत एकटे सो’डून कुटुंबाकडे राहिला गेला.

शेवटी गु-न्हा दा’खल करावा लागला:- या महिलेने तिचा नवरा आणि सा’सरच्या माणसांना खूप समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तरी सुद्धा हे लोक तिला त्रा-स देवू लागले, तेव्हा तिने सासरच्या वि’रो’धा’त पो-लि’सा’त त’क्रा’र केली. पो-लिसां’नी लगेच सासरच्यांची क’सून चौ-कशी सुरु केली.

तर तिचे सासरचे लोक चांगलेच पुढचे निघाले, उलट सासरच्यांनीच तिच्यावर फ’स’व’णूकीचा आ-रोप केला. सासरच्यांचे म्हणणे आहे की तीचे लग्नाआधी पासून माहेरमधील एका व्यक्तीशी प्रे’म स-बं’ध होते. यामुळे ती लग्नानंतरही त्या व्यक्तीशी भेटत होती आणि हे मु’ल त्या दोघांचे आहे आमच्या कुटुंबाचा याच्याशी काही स-बं’ध नाही.

महिला पो-लिसां’कडून या महिलेची देखील स’खो’ल चौ-कशी केली गेली, तेव्हा पो-लिसां’समोर सत्य समोर आले, या महिलेवर विश्वास ठेवत पो-लिसां’नी या महिलेच्या पतीला अ-ट’क केली. त्यानंतर पो-लिसां’नी तिच्या पतीला चांगलाच चो’प देवून सत्य व’ध’वून घेतले.

यानंतर पतीने क’बू’ल केले की ती त्याच्यामुळेच ग’रो’द’र आहे. पण आपल्या घरच्या व्यक्तींच्या द’बा’वामुळे त्याने असे केले कारण त्याला व त्याच्या कुटुंबाला आणखी हुं-डा मिळण्याची अ’पे’क्षा होती, या कारणासाठीच त्यांनी हे सगळे नाटक केले होते.

तिच्या पतीने गु-न्हा क’बूल केल्यानंतर, महिलेच्या सासू सासऱ्याला आणि दी’राला अ-ट’क करण्यात आली आहे आता त्यांच्यावर हुं’डा मागणे तसेच घ’र’गु-ती हिं-सा’चा’र करणे या आ-रोपां’मध्ये दो’षी ठरवले गेले आहे. आता को-र्ट त्यांच्यावर योग्य ती का’र’वा’ई करेलच. तसे, या संपूर्ण प्रकरणात आपले काय मत आहे? आपणास असे वाटते की येथे कोणाचा दो-ष आहे? कमेंट करून आपले मत द्या.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *