रात्री झोपण्यापूर्वी फक्त 2 मिनिटे ‘या’ अवयवाची करा ‘या’ तेलाने मालिश, पहा होतील चमत्कारिक फायदे…

रात्री झोपण्यापूर्वी फक्त 2 मिनिटे ‘या’ अवयवाची करा ‘या’ तेलाने मालिश, पहा होतील चमत्कारिक फायदे…

आपल्या श-रीरातील सर्वात महत्वाचा अवयव म्हणजे नाभी. परंतु हा असा एक अवयव आहेत की या अवयवाची कोणीही जास्त प्रमाणात आगळीकता दाखवत नाही. नाभीच्या संदर्भात असलेले आ-जार तर चुकूनही कधी ऐकायला येत नाही.

त्यास कारण देखील तसेच आहेत. नाभी हा असा एक अवयव आहेत ज्याद्वारे आपली आई ग-र्भवती असताना आपल्याला या नाभीच्या द्वारे अन्नपोषण सुरू असते. आपण ग-र्भात होतो तेव्हा आपले अन्नपोषण याच ना-भीद्वारे होत असे. हे तर सर्वांनाच माहीत आहे.

यामुळे नाभी शरीरावरील असे एक ठिकाण आहेत की थेतील संवेदना संपूर्ण शरीरातील सर्व अवयवावरती पोहचतात. म्हणून बरेच लोक काही काही उपचार नाभीद्वारे करतात. की ज्यामुळे झालेला आ-जार चटकन दूर होतो.

नाभीला तेल तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या ओठांवर होतो. असे केल्याने आपले क्रॅक झालेले ओठ मऊ होतात. आणि चिरा पडलेल्या ओठांना देखील फरक पडून बरे होतात. एवढेच नव्हे तर शरीराचे त्वचेवरील कोरडेपणा देखील नाहीसा होतो.

आणि यामुळे आपली वै-वाहिक नात्यातील चिड-चिड होणार नाही आणि आपण रात्रभर अंथरुणात मजा करण्याचा आनंद घेण्यास मोकळे व्हाल. वै-वाहिक जीवनात मऊ ओठ हा एक आकर्षणाचा भाग असतो. आणि जेव्हा दोघांपैकी एकाचे ओठांना चिरा गेल्या असतील तर त्यांच्यातील रोमँटिक क्षण निष्प्रभ होतात.

नाभीमध्ये मोहरीचे तेल लावल्याने माणसाचे शरीर पूर्णपणे निरोगी आणि मजबूत राहते. त्यांना चांगले वाटते. नाभीपासून एकूण 7200 नाड्या उगम पावल्या आहेत. या सर्व वाहिन्यांचे जाळे आपल्या शरीरात पसरलेले आहे. रात्री झोपायच्या आधी आपल्या नाभीमध्ये मोहरीचे तेल लावणे खूप फायदेशीर आहे.

रात्री झोपण्यापूर्वी जर तुम्ही रोज आपल्या नाभीवर मोहरीचे तेल मालिश केले तर असे केल्याने तुमची दृष्टी अधिकच तीक्ष्ण होते. यामुळे त्या व्यक्तीला रात्री सगांत झोप येते. मोहरीचे तेल नाभी तसेच पायांच्या तळांवर लावल्याने तुम्हास बेडवर आयसिंग बनवेल.

जर झोपन्यापूर्वी नाभीमध्ये मोहरीचे तेल लावले व चांगले मॉलिश केले तर ते तुम्हास आश्चर्यकारक फायदे देऊन जाते. नाभीमध्ये मोहरीचे तेल लावल्याने शरीरातील अनेक समस्या दूर होतात.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *