युवकाने whatsapp वरून बोलावली कॉल गर्ल, समोर आली तर निघाली स्वतःचीच बायको, पहा त्यानंतर जे झाले ते वाचून थक्क व्हाल.

युवकाने whatsapp वरून बोलावली कॉल गर्ल, समोर आली तर निघाली स्वतःचीच बायको, पहा त्यानंतर जे झाले ते वाचून थक्क व्हाल.

देशामध्ये अनेक विविध वि-चित्र घ-टना घडत असतात ज्यावर आपला विश्वासच बसत नाही. अनेक घ-टना सो-शल मीडि’यामुळे घडत असतात. जेव्हापासून सोशल मीडियाचा सु-ळसुळा-ट झाला आहे तेव्हापासून अनेक घ-टना ह्या सोशल मीडियामुळे घडू लागल्या आहेत. अनेक ल-हान मु-ले देखील सोशल मीडियाचा ब-ळी पडले आहेत.

त-रुणांना तर सोशल मीडियाचे एक प्रकारचे व्य-सनच जडले आहे. आज आम्ही तुम्हाला सो-शल मीडियाद्वारे घ-डलेली एक घ-टना सांगणार आहोत. ही घ-टना उत्तराखंडमधील काशीपुरा मध्ये घडली आहे एका युवकाने व्हा-ट्सअप द्वारे कॉ-लग-र्ल बोलवली होती. परंतु जेव्हा ती कॅ-लगर्ल म-हिला त्या युवकाकडे आली तेव्हा कॉ-लगर्ल म-हिला व युवक दोघेही है-राण होऊन गेले.

कारण जी त्या मुलाने व्हाट्सअप द्वारे जी कॅ-लगर्ल म-हिला बोलवली होती ती त्या तरुणाची पत्नी होती. ही खूपच है-राण करून सोडणारी घ-टना समोर आली आहे. त्यानंतर दोघांमध्ये ज-बरदस्त भां-डण देखील झाले व दोघांनी एकमेकांवि-रोधात पो-लीस स्टे-शन मध्ये गु-न्हा देखील नोंदवला.

मीडिया रि-पोर्टनुसार काही वर्षांपूर्वी दिनेशपुर मध्ये राहणाऱ्या युवकाने काशीपुरा च्या आयटीआय क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या एका यु-वतीशी विवाह केला होता. विवाहाच्या काही दिवसानंतरच काही करणसत्व ती युवती आपल्या माहेरी राहू लागली. ती सासर मध्ये अतिशय कमी कालावधी पर्यंत रहात होती. एके दिवशी त्या यु-वकाला त्याच्या पत्नीच्या मैत्रिणीने याबाबत माहिती दिली की त्याची पत्नी कॅ-लग-र्ल चा व्य-व-साय करते आहे.

यावर त्या युवकाने हे देखील विचारले की हे सर्व तू मला का सांगते आहे. युवतीच्या मैत्रिणीने त्या युवकाला यासाठी माहिती दिली की तिचे व त्या युवतीचे भां-डण झाले होते. त्यानंतर त्या युवकाने शामपुरम मध्ये राहणाऱ्या महिला द-लालाकडून कॅ-लगर्ल महिलांचा व्हाट्सअप्प क्रमांक घेतला.

त्यानंतर त्या महिलांने कॅ-लगर्ल चे काही फोटो पाठवले व एक निवडण्यास सांगितले. त्या युवकाने त्या दिलेल्या फोटोपैकी आपल्या प-त्नीचा फोटो ओळखला आणि तोच निवडला. त्या युवकाने आपल्या प-त्नीचा फोटो परत त्या महिलेला पाठवला आणि म्हणाला हिला बु-क करा.

त्यानंतर त्या योगाने खाली आपला पत्ता देखील पाठवला ज्यावर कॅ-लगर्ल ला पाठवायचे सांगितले. त्यानंतर त्या युवकाची पत्नीचं कॉ-लगर्ल च्या रुपात तेथे आली आणि आपल्या पतीसमोर येऊन उभी राहिली. त्यानंतर दोघांमध्ये ज-बरदस्त भां-डणे झाली. दोघांनी एकमेकांना बरीचशी हा-णामारी देखील केली.

त्यानंतर दोघांनी थेट पो-लिस स्टे-शन गाठले व दोघांनीही एकमेकांवि-रोधात पो-लीस गु-न्हा नोंदवला. त्यानंतर पत्नी ने असा गु-न्हा नोंदवला की आपल्या पतीचे आपल्या मैत्रिणीबरोबर सं-बंध आहे. याबाबतचा पुढील तपास पो-लिस करत आहेत.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *