महिलेने माकडाचे पिल्लू घेतले दत्तक, पण जेव्हा खरे सत्य आले समोर तेव्हा सर्वांचेच उडाले होश….

महिलेने माकडाचे पिल्लू घेतले दत्तक, पण जेव्हा खरे सत्य आले समोर तेव्हा सर्वांचेच उडाले होश….

हे जग खूप मोठे आहे, दररोज येथे काहीतरी नवीन आणि आश्चर्यकारक घडत असते. दररोज एक नवीन घटना किंवा चमत्कार ऐकयला मिळत असतो. अशीच एक विचित्र घटना समोर आली आहे. जेथे ग’रोदर असलेली आई नि’धन पावली पण तिच्या ग’र्भाशयातून मुलाला जन्म देण्यात आला आहे. ही एक अशी घटना जी आपल्याला भावनिक देखील करू शकते. याबद्दल जाणून घेवून तुम्हीही मानवतेवर विश्वास ठेवण्यास सुरूवात कराल.

एका महिलेने या आईच्या मृ’त्यूनंतर देखील तिच्या मु’लाला जन्म दिला आणि मानवतेचे नवे उदाहरण ठेवले. खरे तर ही संपूर्ण घटना थायलंडमधील नाकोण सावन नावाच्या ठिकाणची आहे. येथे एका महिलेने मृ’त आईच्या मुलाला वा’चविले आणि मानवतेसाठी एक नवीन उदाहरण दिले आहे.

माणूस आणि प्राण्यामधील ही एक घटना आहे. ज्यामध्ये एका महिलेने आपली माणुसकी दाखवत प्राण्यावर दया केली आणि त्या प्राण्याच्या मृ’त्यूनंतर तिच्या पिल्लाला वाचवले आहे. घटनास्थळी जेव्हा एका गाडीने माकडीनीला जोरात धडक दिली तेव्हा ही संपूर्ण घटना घडली.

त्या भी’षण ध’डकेत ती रस्त्याच्या कडेला प’डली. तिला बरीच दु’खाप’त झाली होती ती पूर्णपणे ज’खमी होवून रस्त्याकडेला प’डली होती. यानंतर ही मा’कडीण जा’गीच म’रण पा’वली. तिथे उपस्थित पद्मा केडकुर्विरियनोन या म’हिलेने स्वत:च्या डोळ्यांनी संपूर्ण घ’टना पाहिली होती.

अ’पघात पाहून महिलेला मोठा धक्का बसला. तिने ताबडतोब माक’डीणीजवळ जाऊन तिला पाहिले असता मा’कडीण ग’र्भव’ती असल्याचे तिला आढळले. तिच्या पो’टात एक पि’ल्लू जि’वंत होते. महिलेने अजिबात उशीर न करता त्वरित पि’ल्लाला वा’चविण्याचा प्र’यत्न केला.

तिने कुठल्याही वै’द्यकीय प्रतीक्षणाची वाट न पाहता मृ’त पावलेल्या माक’डीणीचे पोट का’पून पि’ल्लाला वा’चवले. या महिलेने स्वत: च्या हातांनी या पि’ल्लास ज’न्म दिला आणि त्याला हे जीवन दाखवले आहे. हे मानवतेचे एक नवीन उदाहरण आहे.

असे म्हणतात की ही महिला त्याच ठिकाणी छोटे छोटे घरगुती सामन विकत असे, जेव्हा तिला रस्त्यावरचा अ’पघात दिसला तेव्हा ती स्वत: ला रोखू शकली नाही आणि तिने या पि’ल्लाला नवीन जीवन देऊन आपले मानवता दर्शविली आहे.

आता हे पिल्लू याच महिलेबरोबर राहत आहे. हे पिल्लू या महिलेच्या हातानेच खाते पिते आणि तिच्याजवळच झोपते. स्थानिक लोकांनी सांगितले की, त्या महिलेने असे मोठे कार्य केले ज्यामुळे तिचा आम्ही सत्कार करण्याचे ठरवत आहोत.

ही महिला देखील आपली मुलाप्रमाणेच त्याला वाढवतत आहे आणि सर्व वेळ त्याच्याबरोबर घालवत आहे. ही घ’टना आपल्याला शिकवते की अ’डचणीत आलेल्या प्रत्येकाची आपण माणुसकी दाखवून मदत केली पाहिजे. मग ते प्राणी असो किंवा माणूस पण आपण आपली माणुसकी जपावी.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *