मध्यरात्री सु’नेच्या खोलीतून येणारा आवाज ऐकून सासऱ्याने उघडला दरवाजा तर तो पाहून झाला दंग, कारण सून दोन तरुण मु’लांसोबत….

मध्यरात्री सु’नेच्या खोलीतून येणारा आवाज ऐकून सासऱ्याने उघडला दरवाजा तर तो पाहून झाला दंग, कारण सून दोन तरुण मु’लांसोबत….

आजच्या युगात गु-न्हेगा’रीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की लोकांमध्ये आता प्र’चंड भी’ती निर्माण झाली आहे. कोणावरही विश्वास ठेवता येत नाही कारण सध्याची वेळ खूप वाईट बनली आहे. याआधी कधीच न ऐकलेल्या बातम्या आजकाल समोर येत आहेत. अशीच एक ल’ज्जास्पद बातमी उत्तर प्रदेश मधून समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथून मंगळवारी रात्री एका सासऱ्याने आपल्या सुनेला दोन मु’लांसो’बत आक्षेपार्ह स्थितीत रं’गेहा’थ प’कडले, अशी ध-क्कादा’यक घटना उ’घडकीस आली आहे. हे प्रकरण गोरखपूरच्या श्यामदेउरवान पो’लि’स स्टेश’न परिसरातील गुलरिहा भागातील एका खेड्यांशी सं’बं’धित आहे जिथे एक सासरा मंगळवारी रात्री आपल्या घरी एकटा होता तेव्हा त्याला आपल्या सुनेच्या खोलीतून विचित्र आवाज येऊ लागला.

जेव्हा सासऱ्याला शंका आली तेव्हा त्याने गावातील इतर लोकांनाही बोलावले आणि मग खोलीचा दरवाजा उघडला तेव्हा सर्वांनाच ध-क्का बसला. येथे दोन मुले या सुनेसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत होते.

यानंतर ग्रामस्थांनी दोन्ही तरुणांना रंगेहाथ पकडले आणि जोरदार मा’रहा’ण केली आणि मग पो’लिसां’ना बोलावून दोघानाही पो’लिसां’च्या स्वाधीन केले गेले. पो’लिसां’नी यातील एका तरूणाकडून चा’कूही ज’प्त केला आहे.

गुलरिहा परिसरातील खेड्यात राहणाऱ्या सासऱ्याने या सुनेच्या चा’रि’त्र्या’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि गावातील मु’लांसो’बत तिचे अ’वै’ध सं’बंध असल्याचे पो’लिसां’ना सांगितले. सध्या पो’लिसां’नीही त्याचा त’पास सुरू केला असून हे प्रकरण परिसरात बरीच चर्चा बनवत आहे.

अमर उजालाच्या बातमीनुसार, सासरच्यांनी पो’लिसा’त तक्रार दिली आहे की, घरातील सुनेचे गावातील दोन तरुणांशी अ’वै’ध सं’बं’ध आहेत आणि सासऱ्याने रंगेहाथ पकडल्यावर यातील एका तरुणाने सासऱ्यावर ह’ल्ला देखील पण सासर्याने आरडा आरोड केल्यानंतर ग्रामस्थ जमा झाले. सास-यानेही या तरूणास जि’वे मा’रण्याची ध’मकी दिली आहे.

जेव्हा गावकऱ्यांनी दोन्ही तरुणांना रं’गेहाथ प’कडले, त्यावेळी एका तरूणाने चाकूने ह-ल्ला करुन पळून जाण्याचा प्रयत्नही केला. पण मोठ्या संख्येने जमा झालेल्या ग्रामस्थांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. त्यानंतर चिडलेल्या ग्रामस्थांनी तिघांनाही बेदम मा’रहा’ण केली. सध्या पो’लिसां’नी दोघा तरुणांना अ’ट’क केली असून पुढील त’पास सुरू आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *