भा’वाच्या मृ’त्यू’ नंतर लगेच व’हि’णी सो’बत झो’प’त होता दिर, रोजच ठे’वत होता शा’रीरि’क सं’बं’ध, अ’चानक एके दिवशी मे’ले’ला भाऊ…

भा’वाच्या मृ’त्यू’ नंतर लगेच व’हि’णी सो’बत झो’प’त होता दिर, रोजच ठे’वत होता शा’रीरि’क सं’बं’ध, अ’चानक एके दिवशी मे’ले’ला भाऊ…

लग्नानंतर फक्त म’हिलाच नव्हे तर पु’रुषांनाही आपले सासरचे नाते खूप काळजीपूर्वक हाताळावे लागते. एक छोटी गोष्टदेखील ही नाती सहज ख’राब करू शकतात. एकदा हे घ’डले की मग लाख प्रयत्न करूनही ते नातं जुन्या नात्यासारखे राहत नाही.

विशेषत: जेव्हा भावाच्या प’त्नी’चा विचार केला जातो तेव्हा आपल्या बोलण्यापेक्षा आपल्या वागण्याबद्दल अधिक सावधगिरी बाळ’गणे आवश्यक आहे. हे असे आहे कारण लग्नानंतरच्या सर्व नात्यांपैकी हे नाते जास्त सं-वे-दनशील असते.

नुकतेच सांगवी गावामधून एक प्र’करण समोर आले आहे ज्याने सर्वांनाच ध-क्का दिला आहे. या प्र’करणात प’तीच्या नि’ध’नानंतर त्याच्या वि’ध’वा प’त्नीला दिराने आ’मि’ष दाखवून ति’च्यावर दोन वर्ष शा’रीरि’क अत्या’चा’र केला आहे, पण तिने लग्नाचा द’बा’व आणल्यावर तिला मा’रहा’ण केली गेली आणि तिला घ’राबा’हेर काढण्यात आले.

होय, मिळालेल्या माहितीनुसार, आता या म’हिलेने या’प्र’करणी पो’लिसा’त माहिती दिली असून पो’लिसां’नी याप्र’करणी तिच्या दिराच्या वि’रोधा’त बला-त्का-र आणि मा’रहा’णीचा गु-न्हा दा’खल केला आहे. या प्र’करणात, अठ्ठावीस वर्षांच्या या म’हिलेने आ-रोपा’त म्हणले आहे की ती झारखंड राज्यातील रहिवासी आहे आणि पाच वर्षांपूर्वी तिचे लग्न झाले होते.

लग्नानंतर आयुष्य ठीक चालले होते, पण तिचा नवरा अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी म’र’ण पा’वला. त्यानंतर तिचे दु:ख पाहून तिच्या दि’राने ति’च्याशी लग्न करण्याचा प्र’स्ताव ठेवला आणि सांगितले की ती इ’च्छित असल्यास तो तिच्याशी ल’ग्न करण्यास तयार आहे.

त्यावेळ पासून दररोज तिचा दीर रात्री ति’च्याबरो’बर झो’पू लागला आणि म्हणाला की ल’ग्नानंतर हे स’गळे क’रायचे असेल तर आता पासूनच करू. अशा परिस्थितीत त्याने दररोज तिचे शा’रीरि’क शो’ष’ण करण्यास सुरवात केली. यानंतर या म’हिलेने बर्‍याच वेळा ल’ग्नासाठी विचारणा केली पण तो सतत ल’ग्नाचा निर्णय टा’ळत होता.

पण यावेळी त्याने स्पष्ट लग्न करण्यास नकार दिला आणि त्याने तिला मा’रहा’ण करून घ’राबा’हेर का’ढले. आता या प्र’करणात, या म’हिलेने आपली त’क्रा’र घेवून पो’लीस स्टे’शन गाठले आणि तिने पो’लिसां’त त’क्रा’र दा’खल केली आहे. परंतु म’हिला वेगळ्या राज्यातील असल्याने पो’लिसां’नी तिची दखल घेतली नाही.

शेवटी नि’राश म’हिलेने पो’लिस अ’धीक्षक कार्यालयात जाऊन आपली व्यथा मां’डली, त्यानंतर एसपीच्या आदेशानुसार पो’लिसां’नी आ’रोपी दिरावर बला-त्का-र व प्रा’णघा’तक ह’ल्ला केल्याचा गु-न्हा दाखल करून आता पो-लिसां’नी त’पा’स सुरू केला आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *