धक्कादायक ! 13 वर्षाची मु’लगी बनली तिच्याच वडिलांच्या मु’लाची आ’ई, म्हणाली माझा है’वान बाप रोज माझ्यासोबत…..

धक्कादायक ! 13 वर्षाची मु’लगी बनली तिच्याच वडिलांच्या मु’लाची आ’ई, म्हणाली माझा है’वान बाप रोज माझ्यासोबत…..

या जगात सर्वात पवित्र नाते असेल तर ते पिता आणि मुलगी यांचं. या पवित्र नात्याला जगातून कुठेही तोड नाही. परंतु बोटावर मोजण्याइतके मुलींचे वडील याला अपवाद आहेत. आपण खूप कमी वेळा असे ऐकले असावे की की जन्मदात्या पित्याने मुलीसोबत गैरवर्तन केलेले आहेत. वडील-मुलगी यांचे नाते सर्वात पवित्र नाते मानले जाते.

परंतु आजच्या या कलयुगी जगतात सावत्र-वडिलांनी या नात्याला का’ळिमा फा’सली आहे. आपल्या मुलीशी है-वनाप्रमाणे वागून या पित्याने या पवित्र नात्यास डाग लावला आहे. या हैं वानाने आपल्या अ’ल्पव’यीन मु-लीच्या तों’डाला का-पडाने बंद करून अनेक महिने गै’रकृत्य केले आहे.

हा है’वान बाप मु’लीला खोलीत एकटीलाच ठेवत असे व खोली बंद ठेऊन बाहेर निघून जात असे. प्रत्यक्षात ही ला-जीरवाणी घटना शुक्रवारी सीहोर जिल्ह्यातुन उ-घडकी’स आली. जेथे आ’रोपीने आपल्या 13 वर्षाची मु-लगी बंद खोलीत डां-बून ठेवली होती आणि गै-रकृ’त्य करून झाल्यावर तो घराला लॉक करुन निघून जायचा. एवढेच नाही तर है-वानी बापाने त्याच्या या 13 वर्षीय ना-बालिक मु-लीला त्याच्यापासून ग-र्भव’ती बनवले होते.

13 वर्षांच्या पी’डित मु’लीने मुलाला दिला ज’न्म :-

काही दिवसांपूर्वी ही अ-ल्पव-यीन मुलगी क-शीबशी वडिलांच्या ता-वडीतून सुटून बाहेर आली तेव्हा शेजार्‍यांनी तीला पाहिले आणि तीला कसेबसे त्याच स्थितीत पो-लि-स ठा-ण्यात दा खल केले. जिथे पो-लि-सांनी मुलीला बा-ल कल्याण सुध्दारगृह स-मितीकडे पाठविले. यानंतर, त्या मुलीला आठ दिवसांपूर्वी तिच्या घरी पाठविण्यात आले होते. जिथे तिने शुक्रवारी मुलाला जन्म दिला आहे.

मुलीने ही घटना सांगितल्यावर लोकांनी अश्रू ढाळले :-

पी-डितेने सांगितले की माझी आई व मी बैतूल येथे राहत होतो. यानंतर, जेव्हा माझे वडीलांचे नि-धन झाले, तेव्हा दुसरे सावत्र वडील तिथे आले. जिथुन तो आमच्या दोघांना घेऊन नसरुल्लागंजला आला. पण आ-ई आणि मला इथे आणल्यानंतर तो दररोज आ-ई आणि माझ्याशी भां डण करू लागला.

काही दिवसांनी तो माझ्याबरोबर घा-णेर ड्या गोष्टी करू लागला. मी किंचाळत होते तेव्हा तो माझ्या तों-डात एक कपडा घा-लत असे. मी कशी तरी घराबाहेर प ळाली आणि अमला दीदी कडे आले पण तो तिथे देखील मला शोधत आला आणि मी त्याला तीथे सा पडली आणि त्याने मला परत त्याचे सोबत घेऊन गेला.

काही दिवसांनंतर आ-ईला मा-र-हाण करण्यात आली होती आणि तिला घराबाहेर काढून देण्यात आले होते. मग तो परत माझ्याबरोबर पूर्वीसारख्या घा-णेरड्या गोष्टी करायला लागल्या. मी पुन्हा बाहेर येताच जवळच्या लोकांनी माझे पोट मोठे झालेले पाहिले आणि म्हणाले, “पो-लि-स स्टे-श-नला जा.”

त्यानंतर मला आजूबाजूचे लोकांनी त-क्रार देण्यास सोबत घेऊन गेले. तेथून मला पो-लि-सांनी बाल सुधार समितीकडे पाठविले. त्यांनतर मला घरी सोडण्यात आले व शेवटी मी माझ्याच वडिलांच्या मुलाची आ-ई बनले.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *