कं’डोम वापरूनही पत्नी झाली प्रे’ग्नंन्ट, पतीने कंपनीविरुद्ध केली तक्रार, पण चौकशी अधिकाऱ्याने ठेवली अशी अ’श्लील अट की पतीला फुटला घाम..

कं’डोम वापरूनही पत्नी झाली प्रे’ग्नंन्ट, पतीने कंपनीविरुद्ध केली तक्रार, पण चौकशी अधिकाऱ्याने ठेवली अशी अ’श्लील अट की पतीला फुटला घाम..

अनेकदा लग्न झाल्यानंतर नवीन जोडपे हे लैं’गि’क सुखाचा आनंद घेण्यासाठी कॉ’न्डम हे वापरत नाहीत. तर काही जोडपे ही मुल बाळ जन्माला घालण्यासाठी कॉ’न्डोमचा वापर करत नाहीत. मात्र, अनेक लोकांना लैं’गि’क सं’बंध बनवताना ताठरता येत नाही. त्यामुळे ते कॉ’न्डम वापरतात आणि त्या माध्यमातून ग’र्भधा’रणा नाही राहत.

हा त्याचा फायदा आहे. मात्र, असे काही दाम्पत्य असतात की विना कॉ’न्डोम त्यांना लैं’गि’क सं’बंध करण्याची इच्छा असते आणि त्या परमोच्च आनंदाला जाण्यासाठी विना कॉ’न्डोम असाच लैं’गि’क सं’बंध करावा लागतो. यासाठी तुम्हाला व्यायाम करून आपल्या लिं’गामध्ये ताठरता आणता येते. त्याचप्रमाणे काही औषधोपचार करूनही ताठरता निर्माण होते.

त्यानंतर आपण आपल्या पार्टनरला सुख देऊ शकतो. मात्र, आज आम्ही आपल्याला एक अशी घटना सांगणार आहोत की, एका व्यक्तीने लैं’गि’क सं’बंधादरम्यान कॉ’न्डोम वापरूनही त्याच्या पत्नीला ग’र्भधारणा झाली आहे. ही घटना चीन येथील आहे. मॉडर्न इव्हिनिंग या वृत्तपत्राने याबाबत बातमी दिली आहे.

चीनच्या wang आणि त्याच्या पत्नीला आधीच दोन मुले होते. त्यामुळे त्यांना तिसरा मुलगा नको होता. त्यामुळे त्यांनी कं’डोमचा वापर करून लैं’गि’क संबं’ध ठेवले. लैं’गिक सं’बंध झाल्यानंतर wang याने कॉ’न्डोम काढून पाहिले असता त्याला कॉ’न्डोमला छिद्र असल्याचे त्याला दिसले.

यानंतर त्याला पत्नी ग’र्भव’ती राहू शकते, अशी शंका आल्याने त्यांनी लगेचच पत्नीला याबाबत माहिती दिली आणि ग’र्भनि’रोधक गो’ळीही दिली. मात्र, तरी देखील काही दिवसानंतर त्यांची पत्नी ग’रोद’र राहिली. यानंतरही त्याची पत्नी ग’रोद’र राहिली. त्यानंतर त्यांनी संबंधित दुकानदाराकडे तक्रार दिली. तसेच कं’डोमच्या कंपनीकडे तक्रार केली.

मात्र, या कंपनीने याबाबत भरपाई देण्यास नकार देऊन त्याला ग’र्भनिरो’धक गो’ळीची पै’से हातावर टेकवले. याबाबत कंपनीने त्याच्यासमोर एक अट ठेवली. कं’डोमचा वापर योग्यरीत्या तुम्हाला करता येतो का हे आधी आम्हाला सांगावे. त्यानंतरच आम्ही याबाबत उत्तर देऊ. त्यानंतर वांग यांने सांगितले की मी कं’डोमचा वापर योग्य प्रकारे केला. तरीदेखील असा प्रकार माझ्यासोबत घडला. त्यानंतर त्याने हातावर हात ठेवले आणि कंपनी सोबतचे भां’डण सोडून दिले.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *