आयुष्यात कधीच ‘या तीन’ गोष्टी दान करू नका, अन्यथा तुमच्यावर भीक मागण्याची वेळ येईल…

आयुष्यात कधीच ‘या तीन’ गोष्टी दान करू नका, अन्यथा तुमच्यावर भीक मागण्याची वेळ येईल…

आमच्या घरात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या शास्त्रानुसार कोणालाही देऊ नयेत, बहुतेक लोक चुकून काही वस्तू दान करतात, त्यामुळे आपणास जाणूनबुजून अशी चूक केली तरीही त्यांचे नुकसान होईल. आपल्याला निकालाला सामोरे जावे लागेल, म्हणून आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही आपल्याला तीन गोष्टी सांगणार आहोत ज्याला कधीच चुकनही दान देऊ नये, म्हणून त्या तीन गोष्टींबद्दल जाणून घ्या.

1. कपड़े

बरेच लोक आपले कपडे दान करतात. जर तुम्हाला कपडे दान करायचे आहे तर नवीन करा आपले जुने कपडे दान म्हणून देऊ नका. नवीन कपडे दान केले तर घेणारा आपल्याला चांगला आशीर्वाद देतो पण का जर आपण जुने जर्जर कपडे एखाद्याला दान दिले तर ती व्यक्ती तुम्हाला शापही देऊ शकते, म्हणून कपडे दान करताना विचार करूनच दान करा. .


2. मोहरीचे तेल :-
धर्मग्रंथानुसार तुम्ही कधीही मोहरीचे तेल दान करू नये, जर तुम्ही मोहरीचे तेल दान केले तर शनि महाराज तुमच्यावर नाराज होऊ शकतात. आणि शनिवारी कधी मोहरीचे तेल खरेदी करू नये, अन्यथा तुमचे वाईट दिवस येण्यापासून कुणीच रोखू शकत नाही.


3. झाडू :- घर साफ ठेवण्यात झाडूची खूप महत्त्वाची भूमिका असते. आपण झाडूची पूजा देखील करतो, झाडूला लक्ष्मी मानतो. आपल्याकडे असा समज आहे की झाडू वाईट गोष्टींचा नाश करते.

घरात झाडू असेल तर घर अगदी स्वच्छ दिसते ज्याने आपल्या घरात लक्ष्मी नांदते. पण जर का तुम्ही तोच झाडू दान म्हणून दिला तर तुमच्या घरातील सर्व सुख नाहीसे होऊ शकते, लक्ष्मी माता तुमच्यावर नाराज होऊ शकते. म्हणून या वस्तू कधीच दान करू नये.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *