अवघ्या सातवीत शिकणाऱ्या मुलासोबत प’ळून गेली ‘3’ मुलांची आई, पहा पुढे घ’डले असे काही की पो’लिस’ही लागले रडायला..

अवघ्या सातवीत शिकणाऱ्या मुलासोबत प’ळून गेली ‘3’ मुलांची आई, पहा पुढे घ’डले असे काही की पो’लिस’ही लागले रडायला..

अ’नैति’क सं’बंध म्हणजे हे अ’नैतिक असतात. त्यामुळे त्याचे नाव अ’नैति’क असे ठेवण्यात येते. ज्या सं’बंधांना समाजाने मान्यता दिलेली नाही किंवा जे सं’बंध अधिक काळ टि’कणार नाहीत, अशा सं’बंधांन अ’नैति’क संबंध म्हणता येते.

समजा एखादी वि’वाहित म’हिला असेल आणि तिने एखाद्या पर-पुरुषासोबत सं’बंध ठेवले असतील तर त्याला अ’नैति’क सं’बंध म्हणता येतात. मात्र, एखादा तरुण किंवा तरुणी ज्यावेळी प्रे’मात असतात, त्यावेळी त्याला प्रे’म प्र’करण आहे, असे म्हणता येते. आपल्या देशामध्ये अनेक असे प्रे’म सं’बंध निर्माण झालेली आपण पाहिले असतील.

तसेच अ’नैति’क सं’बंध देखील मोठ्या प्र’माणात सध्या वा’ढत आहेत. शेजारी राहणारा पु’रुष आणि शेजारी जाणारी म’हिला यांच्यामध्ये कधी काळी ओळख होते. त्यानंतर त्यांचे प्रे’मसं’बं’ध निर्माण होतात, अशा आपण कथा असलेले अनेकदा चित्रपट पाहिले असतील.

मात्र, आयुष्यात देखील असे अनेक प्र’क’रणे आहेत. जे पती आपल्या पत्नींना सं’तुष्ट करू शकत नाहीत, त्यांच्या प’त्नी या अ’नै’तिक सं’बंध ठे’वण्यामध्ये अ’ग्रेसर असतात, असे देखील एका सर्वे मधून समोर आलेले आहे. मात्र, संस्कारी ज्या स्त्रि’या असतात, त्या अ’नै’तिक सं’बंधांना अजिबात था’रा देत नाहीत.

आपण अनेकदा पेपरमध्ये वाचले असेल, टीव्हीमध्ये ऐकले असेल एखादी वि’वाहित म’हिला ही मु’ला सोब’त प’ळून जाते किंवा मु’लं घरी सो’डून ती ए’कटीच प’ळून जाते. अशा म’हिला या व्या’भीचा’री असतात. कारण त्यांना आपल्या कुटुंबाची देखील काळजी नसते. तसेच आपल्या मु’ला’बा’ळांची देखील त्यांना काळजी नसते.

मात्र, कालांतराने असे होते की, ज्या म’हिला प’ळून जातात. त्यानंतर त्यांना प’श्चाता’प पण होतो. कारण ज्यांच्या सोबत पळून गेले ती व्यक्ती देखील त्यांना खूप त्रा’स देत असतात. त्यामुळे त्यांची फ’स’णूक होते. त्यामुळे अशा घ’टना करण्यापूर्वी म’हिलांनी विचार केला पाहिजे, असे देखील तज्ञ सांगतात.

एखाद्याच्या लाइफस्टाइल बघून अनेक म’हिला या त्याच्यासोबत प’ळून जातात. मात्र, समोरच्या व्यक्तीचे रूप नंतर समोर येत असते. आम्ही आपल्याला आज एक असेच प्र’क’रण सांगणार आहोत. या प्रक रणांमध्ये एक वि’वाहित म’हिला चक्क सा तवीत शि कणाऱ्या मु’ला-सो’बतच प’ळून गेलेली आहे. या म’हिलेला तब्बल तीन मु’ले असताना या म’हिलेने असा प्र’कार केलेला आहे.

सं’बंधित म’हिलाही 29 वर्षाची आहे, तर तो मु’लगा जो आहे तो पंधरा वर्षाचा आहे. गोरखपुर जिल्ह्यात हा प्र’कार घ’डला आहे. संबं धित म’हिला ही मु’लाच्या शेजारी राहत असल्याचे सांगण्यात येते. शिवरात्रीच्या रात्री ही म’हिला आपल्या मु’लांना घरी सो’डून गा’यब असल्याचे घरच्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पो’लिसा’त धा’व घेतली आणि तक्रार दिली.

कारण ते घरी आले. त्यांना असे लक्षात आले की, शेजारी रहाणारा मु’लगा देखील घरी नाही. त्यामुळे त्यांनी देखील पो’लिसा’त तक्रार दिली. काही दिवसांत दोघेही ए’कत्र प’ळून गेल्याचे समजले. म’हिलेने तीन मु’लांना घरी सोडून पलायन केल्याने अनेकांनी या महिलेवर तों’डसु’ख देखील घेतले. तसेच काही जणांनी सांगितले की, या म’हिलेच्या आणि मु’लाचे एक वर्षापासून प्रे’म-प्र’करण सुरू होते. या प्र’करणानंतर अनेकांनी तों’डात बो’ट घातले आहे. तसेच याप्र’करणी पो’लि’सां’नी गु’न्हा नोंदवून त’पास सुरु केला आहे.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *